Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УСГ»


Изображение 1
17-11-2023

17 листопада 2023 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватному акціонерному товариству «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. Обсяг премій, зібраних ПАТ «СК «УСГ» за перші три квартали 2023 року, становив 2,243 млрд грн, що всього на 1,20% менше обсягу премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, надходження від фізичних осіб знизились на 7,35% до 1,400 млрд грн, а від перестрахувальників, навпаки, виросли в 2,76 раза до 7,730 млн грн. За підсумками дев’яти місяців 2023 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Компанії становила 62,44%, а частка перестрахувальників – 0,34%. Таким чином, в клієнтському портфелі Страховика переважають фізичні особи. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПАТ «СК «УСГ»

за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

2 242 893

2 270 102

-27 209

-1,20%

2

від страхувальників фізичних осіб

1 400 459

1 511 567

-111 108

-7,35%

3

від перестрахувальників

7 730

2 798

4 932

176,27%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

62,44%

66,59%

-4,15 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,34%

0,12%

0,22 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

959 361

885 606

73 755

8,33%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

42,77%

39,01%

3,76 п.п.

-

8

Чисті премії

1 283 532

1 384 496

-100 964

-7,29%

9

Зароблені страхові премії

1 631 729

1 392 105

239 624

17,21%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-158 105

-18 437

-139 668

757,54%

11

Рентабельність продажів

-7,05%

-0,81%

-6,24 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

1 065 724

546 043

519 681

95,17%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

47,52%

24,05%

23,47 п.п.

-

14

Чистий прибуток

-66 083

86 539

-152 622

-176,36%

15

Рентабельність власного капіталу

-11,44%

13,05%

-24,49 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року у порівнянні з тим самим періодом 2022 року збільшились на 8,33% до 959,361 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях виріс на 3,76 п.п. до 42,77%.

Показники ділової активності ПАТ «СК «УСГ» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: чисті премії зменшились на 7,29% до 1,284 млрд грн, а зароблені премії виросли на 17,21% до 1,632 млрд грн.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та зароблених страхових премій ПАТ «СК «УСГ» в складних макроекономічних умовах діяльності, що склались в Україні в результаті військової агресії росії. 

3. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПАТ «СК «УСГ» за 9 місяців 2023 року, склали 1,066 млрд грн, що на 95,17% перевищило обсяг виплат та відшкодувань за аналогічний період 2022 року, а рівень виплат виріс до 47,52%. 

За підсумками перших трьох кварталів 2023 року ПАТ «СК «УСГ» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 158,105 млн грн, а чистий збиток Страховика склав 66,083 млн грн. Агентство зазначає, що на фінансові результати ПАТ «СК «УСГ», серед іншого, вплинуло істотне зростання страхових виплат та відшкодувань, а також витрат на формування резервів. 

4. За період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники ПАТ «СК «УСГ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи збільшились на 9,56% до 3,767 млрд грн;

·         Власний капітал знизився на 10,26% до 577,714 млн грн;

·         Зобов’язання виросли на 14,13% до 3,189 млрд грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 30,90% до 1,013 млрд грн. 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (18,12%), а грошові кошти покривали 31,76% її зобов’язань. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2023р. Страховик сформував портфель фінансових інвестицій в обсязі 837,348 млн грн, які складаються з ОВДП, ОЗДП та з депозитів в банках з високим кредитним рейтингом. Наявність таких інвестицій позитивно впливає на забезпеченість ПАТ «СК «УСГ» ліквідними активами, які в сукупності станом на 01.10.2023 покривали 58,02% зобов’язань Страховика.

Таблиця 2

Основні балансові показники ПАТ «СК «УСГ»

за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

3 766 538

3 437 765

328 773

9,56%

2

Власний капітал

577 714

643 797

-66 084

-10,26%

3

Зобов’язання

3 188 824

2 793 968

394 857

14,13%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

18,12%

23,04%

-4,92 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 012 673

1 465 481

-452 808

-30,90%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

26,89%

42,63%

-15,74 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

31,76%

52,45%

-20,69 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що контролюючим акціонером ПАТ «СК «УСГ» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПАТ «СК «УСГ», станом на 01.10.2023р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПАТ «СК «УСГ» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Приріст зароблених премій;

§  Хороший рівень забезпечення ліквідними активами;

§  Високий рівень виплат;

§  Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее
COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК За 30 років успішної роботи на ринку України АТ ... Далее
Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Фінансовий ринок оперативно реагує на зміни... Далее
Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління COMINBANK Так, дійсно наші вклади дозволяють отримувати дохід до... Далее
«В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково» «В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково»
Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати... Далее

Архив раздела