Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
25-06-2024

25 червня 2024 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за І квартал 2024 року. 

1. За перші три місяці 2024 року ТДВ «СК «КВОРУМ» було зібрано 12,595 млн грн валових премій, що на 18,32% більше обсягу премій за аналогічний період 2023 року. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб виросли на 16,19% до 7,780 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками першого кварталу 2024 року склала 61,77%, тобто фізичні особи переважали в клієнтському портфелі ТДВ «СК «КВОРУМ».

Агентство позитивно оцінює приріст брутто-премій ТДВ «СК «КВОРУМ», незважаючи на складні умови діяльності внаслідок повномасштабної військової агресії росії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

12 595

10 645

1 950

18,32%

2

від страхувальників фізичних осіб

7 780

6 696

1 084

16,19%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,77%

62,90%

-1,13 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

4 301

3 588

713

19,87%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

34,15%

33,71%

0,44 п.п.

-

8

Чисті премії

8 294

7 057

1 237

17,53%

9

Зароблені страхові премії

8 198

6 884

1 314

19,09%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

4 761

3 136

1 625

51,82%

11

Страхові виплати і відшкодування

1 503

1 255

248

19,76%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

11,93%

11,79%

0,14 п.п.

-

13

Чистий прибуток

4 347

3 780

567

15,00%

14

Рентабельність власного капіталу

7,20%

8,08%

-0,88 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за І квартал 2024 року склали 4,301 млн грн, що на 19,87% вище ніж за аналогічний період 2023 року. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях виріс на 0,44 п.п. до 34,15%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика збільшились на 17,53% до 8,294 млн грн, а зароблені премії – на 19,09% до 8,198 млн грн.

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених ТДВ «СК «КВОРУМ», за І квартал 2024 року у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року виріс на 19,76% до 1,503 млн грн, а рівень виплат збільшився на 0,14 п.п. до 11,93%.

Діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді була прибутковою, а обсяги чистого та операційного прибутку помітно виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» за перший квартал 2024 року порівняно з тим самим періодом 2023 року збільшився на 51,82% до 4,761 млн грн, а чистий прибуток – на 15% до 4,347 млн грн. 

4. В період з 01.01.2024р. по 01.04.2024р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи виросли на 1,24% до 64,764 млн грн;

·         Власний капітал збільшився на 7,76% до 60,379 млн грн;

·         Зобов’язання показали зниження на 44,75% до 4,385 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 2,78% до 43,175 млн грн. 

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року Компанія мала дуже високі рівні капіталізації (1376,94%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (984,61%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.04.2024

01.01.2024

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

64 764

63 969

795

1,24%

2

Власний капітал

60 379

56 032

4 347

7,76%

3

Зобов’язання

4 385

7 937

-3 552

-44,75%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

1376,94%

705,96%

670,98 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

43 175

44 408

-1 233

-2,78%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

66,67%

69,42%

-2,75 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

984,61%

559,51%

425,10 п.п.

-

 5. ТДВ «СК «КВОРУМ» підтвердило Агентству, що станом на 01.04.2024р. Страховиком було виконано встановлені законодавством вимоги до платоспроможності та вимоги до активів страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за І квартал 2024 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Приріст обсягів валового бізнесу;

§  Дуже високий рівень капіталізації (1376,94%);

§  Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (984,61%);

§  Прибуткова діяльність та приріст фінансових результатів. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела