Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»


Изображение 1
14-11-2023

14 листопада 2023 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. ТДВ «СК «КВОРУМ» за перші три квартали 2023 року було зібрано 36,442 млн грн валових премій, що на 44,24% більше обсягу премій за аналогічний період 2022 року. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб виросли на 48,90% до 22,701 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутніми. Частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками дев’яти місяців 2023 року склала 62,29%, тобто фізичні особи переважали в клієнтському портфелі ТДВ «СК «КВОРУМ».

Агентство позитивно оцінює істотний приріст брутто-премій ТДВ «СК «КВОРУМ», незважаючи на складні умови діяльності внаслідок повномасштабної військової агресії росії.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

36 442

25 265

11 177

44,24%

2

від страхувальників фізичних осіб

22 701

15 246

7 455

48,90%

3

від перестрахувальників

0

1

-1

-100,00%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

62,29%

60,34%

1,95 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,004%

-0,004 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

12 159

5 645

6 514

115,39%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

33,37%

22,34%

11,03 п.п.

-

8

Чисті премії

24 283

19 620

4 663

23,77%

9

Зароблені страхові премії

24 266

19 665

4 601

23,40%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

8 523

8 585

-62

-0,72%

11

Страхові виплати і відшкодування

4 781

7 730

-2 949

-38,15%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

13,12%

30,60%

-17,48 п.п.

-

13

Чистий прибуток

11 126

7 583

3 543

46,72%

14

Рентабельність власного капіталу

20,18%

15,22%

4,96 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року склали 12,159 млн грн, що у 2,15 раза вище ніж за аналогічний період 2022 року. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях виріс на 11,03 п.п. до 33,37%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика збільшились на 23,77% до 24,283 млн грн, а зароблені премії – на 23,40% до 24,266 млн грн. 

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених ТДВ «СК «КВОРУМ», за 9 місяців 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року скоротився на 38,15% до 4,781 млн грн, а рівень виплат знизився на 17,48 п.п. до 13,12%.

Діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді була прибутковою, а обсяги чистого прибутку суттєво виросли. Зокрема, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2023 року становив 8,523 млн грн, а чистий прибуток збільшився порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 46,72% до 11,126 млн грн. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи виросли на 20,80% до 61,885 млн грн;

·         Власний капітал збільшився на 28,19% до 55,145 млн грн;

·         Зобов’язання скоротились на 17,92% до 6,740 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 31,13% до 39,349 млн грн. 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала дуже високі рівні капіталізації (818,18%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (583,81%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

61 885

51 231

10 654

20,80%

2

Власний капітал

55 145

43 019

12 126

28,19%

3

Зобов’язання

6 740

8 212

-1 472

-17,92%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

818,18%

523,86%

294,32 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

39 349

30 008

9 341

31,13%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

63,58%

58,57%

5,01 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

583,81%

365,42%

218,39 п.п.

-

 5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.10.2023 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Суттєвий приріст обсягів валового бізнесу;

§  Дуже високий рівень капіталізації (818,18%);

§  Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (583,81%);

§  Прибуткова діяльність та істотний приріст чистого прибутку. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее
COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК За 30 років успішної роботи на ринку України АТ ... Далее
Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Фінансовий ринок оперативно реагує на зміни... Далее
Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління COMINBANK Так, дійсно наші вклади дозволяють отримувати дохід до... Далее
«В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково» «В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково»
Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати... Далее

Архив раздела