Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


Изображение 1
28-05-2024

28 травня 2025 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2024 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2024 року (31.03.2024)

І квартал 2023 року (31.03.2023)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

1 019 339

849 235

170 104

20,03%

Власний капітал, тис. грн

328 873

247 369

81 504

32,95%

Валові зобов’язання, тис. грн

690 466

601 866

88 600

14,72%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

47,63%

41,10%

6,53%

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

109 425

218 484

-109 059

-49,92%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,85%

36,30%

-20,45%

ОВДП та ОЗДП в складі фінансових інвестицій

202 564

84 790

117 774

138,90%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та ОЗДП) зобов’язань, %

45,19%

50,39%

-5,20 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн

264 894

340 502

-75 608

-22,20%

Чисті премії, всього, тис. грн

218 264

300 402

-82 138

-27,34%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

46 630

40 100

6 530

16,28%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

17,60%

11,78%

5,82 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

135 912

83 603

52 309

62,57%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

51,31%

24,55%

26,76 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-22 794

1 846

-24 640

-

Рентабельність продажів, %

-8,60%

0,54%

-9,14 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

385

2 343

-1 958

-83,57%

Рентабельність власного капіталу, %

0,12%

0,95%

-0,83 п.п.

 -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2023 по 31.03.2024 власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 32,95% і склав 328,87 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за цей же період збільшились на 14,72% до 690,47 млн грн. Більші темпи приросту власного капіталу призвели до зростання співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 6,53 п.п. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року цей показник становив 47,63%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 31.03.2023 по 31.03.2024 знизився на 49,92% до 109,43 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» знизився на 20,45 п.п. до 15,85%. При цьому, станом на 31.03.2024 р. порівняно з 31.03.2023 Страховик в 2,39 раза до 202,56 млн грн наростив портфель фінансових інвестицій, що складався з ОВДП та ОЗДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в державних облігаціях позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 45,19% зобов’язань Страховика. 

3. Обсяг валових премій, отриманих ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2024 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2023 року на 22,20% до 264,89 млн грн, а його чисті премії знизились на 27,34% до 218,26 млн грн. Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками першого кварталу 2024 року в порівнянні з першим кварталом 2023 року виріс на 26,76 п.п. і склав 51,31%. 

4. За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» було отримано операційний збиток в розмірі 22,79 млн грн, а його чистий прибуток склав 0,39 млн грн, що на 83,57% менше ніж чистий прибуток за перший квартал 2023 року. 

5. Страховик підтвердив Агентству, що станом на 31.03.2024 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано вимоги до платоспроможності та вимоги до активів страховика, відповідно до «Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика». 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2024 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, а також зростання рівня виплат. При цьому, Агентство позитивно оцінює наявність чистого прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних поточних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела