Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


Изображение 1
31-05-2024

31 травня 2024 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2024 року.

Таблиця. Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2024 року (31.03.2024)

І квартал 2023 року (31.03.2023)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

56 352

59 710

-3 358

-5,62%

Власний капітал, тис. грн

55 417

39 603

15 814

39,93%

Валові зобов’язання, тис. грн

935

20 107

-19 172

-95,35%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

5926,95%

196,96%

5729,99 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

47 736

50 422

-2 686

-5,33%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

5105,45%

250,77%

4854,68 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

1 335

299

1 036

346,49%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

758

146

612

419,18%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

56,78%

48,83%

7,95 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

100

0

100

-

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

7,49%

0,00%

7,49 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

12 072

-1 131

13 203

-

Рентабельність продажів, %

904,27%

-378,26%

1282,53 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

12 655

-543

13 198

-

Рентабельність власного капіталу, %

22,84%

-1,37%

24,21 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2023 р. по 31.03.2024 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 39,93% і склав 55,42 млн грн. Істотне зростання обсягів власного капіталу Страховика було пов’язане зі збільшенням обсягів нерозподіленого прибутку в його структурі. За цей же період  валові зобов'язання ПрАТ «СГУ» скоротились на 95,35% до 0,94 млн грн. Різноспрямований рух показників призвів до суттєвого зростання співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, яке станом на 31.03.2024 склало 5927%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом: його розмір майже в 60 разів перевищував валові зобов’язання Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.03.2024 р. порівняно з 31.03.2023 р. зменшився на 5,33% і склав 47,74 млн грн, проте за рахунок істотного зниження валових зобов’язань рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 4855 п.п. до 5105%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 51 раз перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. За перший квартал 2024 року ПрАТ «СГУ» було зібрано 1,34 млн грн валових премій, що в 4,46 раза більше ніж за аналогічний період 2023 року. При цьому, за перший квартал 2024 року обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Страховиком, склав 0,1 млн грн, а рівень виплат виріс до 7,49%. 

4. Фінансові результати ПрАТ «СГУ» в аналізованому періоді істотно покращились. Зокрема, чистий прибуток Страховика за перший квартал 2024 року склав 12,66 млн грн, а операційний прибуток – 12,07 млн грн, в той час як за перший квартал 2023 року діяльність ПрАТ «СГУ» була збитковою. Агентство позитивно оцінює повернення ПрАТ «СГУ» до прибуткової діяльності та вагомі обсяги чистого і операційного прибутків за підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року. 

5. Страховик підтвердив Агентству, що станом на 31.05.2024 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано вимоги до платоспроможності та вимоги до активів страховика, відповідно до «Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика». 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2024 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та вагомі обсяги чистого і операційного прибутків за підсумками першого кварталу 2024 року. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела