Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ СК "ПЗУ Україна"


Изображение 1
28-06-2024

28 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості / страховика на рівні uaAAА ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА». Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за І квартал 2024 року. 

1. За перший квартал 2024 року ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» було зібрано 488,751 млн грн валових премій, що на 57,30% більше обсягу премій за аналогічний період 2023 року. При цьому, надходження від фізичних осіб виросли на 62,04% до 327,205 млн грн. Таким чином, частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика становила 66,95%, а частка перестрахувальників склала 0,06%. Отже, за підсумками перших трьох місяців 2024 року фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Компанії.

Агентство позитивно оцінює істотний приріст брутто-премій ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в умовах повномасштабної військової агресії росії. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312) за І квартал 2024 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

488 751

310 722

178 029

57,30%

2

від страхувальників фізичних осіб

327 205

201 928

125 277

62,04%

3

від перестрахувальників

297

2 447

-2 150

-87,86%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

66,95%

64,99%

1,96 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,06%

0,79%

-0,73 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправленні перестраховикам

17 537

38 016

-20 479

-53,87%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

3,59%

12,23%

-8,64 п.п.

-

8

Чисті премії

471 214

272 706

198 508

72,79%

9

Зароблені страхові премії

471 215

310 699

160 516

51,66%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-22 680

28 941

-51 621

-

11

Страхові виплати та відшкодування

232 768

137 472

95 296

69,32%

12

Співвідношення між виплатами та брутто-преміями

47,63%

44,24%

3,39 п.п.

-

13

Чистий прибуток

10 951

44 371

-33 420

-75,32%

14

Рентабельність власного капіталу

1,11%

4,58%

-3,47 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року скоротились на 53,87% до 17,537 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях знизився на 8,64 п.п. до 3,59%.

Показники ділової активності ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку: чисті премії збільшились на 72,79% до 471,214 млн грн, а зароблені страхові премії виросли на 51,66% до 471,215 млн грн. 

3. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за І квартал 2024 року, був на 69,32% вищим ніж за аналогічний період 2023 року, а рівень виплат виріс на 3,39 п.п. до 47,63%.

Незважаючи на від’ємний операційний прибуток, за підсумками перших трьох місяців 2024 року ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» отримала чистий прибуток в обсязі 10,951 млн грн. 

4. В період з 01.01.2024р. по 01.04.2024р. основні балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи виросли на 1,33% до 2,442 млрд грн;

·         Власний капітал показав приріст на 1,79% до 985,746 млн грн;

·         Зобов’язання збільшились на 1,02% до 1,457 млрд грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 10,49% до 274,798 млн грн. 

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року Компанія мала хороший рівень капіталізації (67,68%), а 18,87% її зобов’язань покривались грошовими коштами та їх еквівалентами. При цьому, станом на 01.04.2024р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 686,532 млн грн, які складались з ОВДП (281,007 млн грн) та депозитів банків (405,524 млн грн), що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами. Отже, станом на 01.04.2024р. ліквідні активи покривали 66% зобов’язань ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА». 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» (20782312),

 тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.04.2024

01.01.2024

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 442 313

2 410 225

32 088

1,33%

2

Власний капітал

985 746

968 401

17 345

1,79%

3

Зобов'язання

1 456 567

1 441 824

14 743

1,02%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

67,68%

67,16%

0,52 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

274 798

307 003

-32 205

-10,49%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

11,25%

12,74%

-1,49 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

18,87%

21,29%

-2,42 п.п.

-

8

ОВДП та депозити в банках в складі фінансових інвестицій

686 531

684 315

2 216

0,32%

9

Співвідношення між ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити в банках) та зобов'язаннями

66,00%

68,75%

-2,75 п.п.

-

 

ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» підтвердило Агентству, що станом на 01.04.2024р. Страховиком було виконано встановлені законодавством вимоги до платоспроможності та вимоги до активів страховика. 

Агентство нагадує, що ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» має підтримку однієї з найбільших страхових груп Центральної та Східної Європи – PZU Group (до складу якої входить материнська компанія ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» – PZU S.A.). 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» за І квартал 2024 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості Страховика: 

§  Приріст показників ділової активності;

§  Хороший рівень капіталізації;

§  Хороший рівень покриття зобов’язань ліквідними активами;

§  Високий рівень виплат;

§  Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела