Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
04-07-2024

04 липня 2024 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за І квартал 2024 року. 

1. СК «Перша» за перші три місяці 2024 року було зібрано 241,062 млн грн валових премій, що на 48,71% вище обсягу премій за аналогічний період 2023 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб виросли на 10,14% до 82,731 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, знизились на 9,85% до 1,217 млн грн. Таким чином, за підсумками першого кварталу 2024 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 34,32%, тобто юридичні особи переважали в клієнтському портфелі Страховика.

Агентство позитивно оцінює суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Компанії в умовах російської агресії, діючого воєнного стану та уповільнення ділової активності в країні.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І квартал 2024 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

241 062

162 105

78 957

48,71%

2

від страхувальників фізичних осіб

82 731

75 111

7 620

10,14%

3

від перестрахувальників

1 217

1 350

-133

-9,85%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

34,32%

46,33%

-12,01 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,50%

0,83%

-0,33 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

24 284

19 158

5 126

26,76%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

10,07%

11,82%

-1,75 п.п.

-

8

Чисті премії

216 778

142 947

73 831

51,65%

9

Зароблені страхові премії

223 932

134 160

89 772

66,91%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-167

30 579

-30 746

-

11

Страхові виплати і відшкодування

100 989

65 910

35 079

53,22%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

41,89%

40,66%

1,23 п.п.

-

13

Чистий прибуток

1 426

32 460

-31 034

-95,61%

14

Рентабельність власного капіталу

0,73%

15,85%

-15,12 п.п.

-

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за І квартал 2024 року порівняно з тим самим періодом 2023 року виросли на 26,76% до 24,284 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту брутто-премій над перестраховими платежами, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях зменшився на 1,75 п.п. до 10,07%.

Показники ділової активності СК «Перша» за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року продемонстрували висхідну динаміку. Так, чисті премії Страховика виросли на 51,65% до 216,778 млн грн, а зароблені премії – на 66,91% до 223,932 млн грн.

3. СК «Перша» за І квартал 2024 року виплатила своїм клієнтам 100,989 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 53,22% вище обсягу виплат за І квартал 2023 року. Таким чином, рівень виплат виріс на 1,23 п.п. до 41,89%.

За підсумками перших трьох місяців 2024 року СК «Перша» отримала чистий прибуток в розмірі 1,426 млн грн. 

4. За період з 01.01.2024р. по 01.04.2024р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

·         Активи виросли на 6,37% до 986,239 млн грн;

·         Власний капітал показав приріст на 3,62% до 195,032 млн грн;

·         Зобов’язання збільшились на 7,07% до 791,207 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 2,30% до 228,391 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.04.2024р. СК «Перша» сформувала портфель поточних фінансових інвестицій в банківські депозити в обсязі 12,261 млн грн, які разом з грошовими коштами та їх еквівалентами покривали 30,42% її зобов’язань. 

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року Страховик мав задовільні рівні капіталізації (24,65%) та співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями (30,42%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за І квартал 2024 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.04.2024

01.01.2024

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

986 239

927 195

59 044

6,37%

2

Власний капітал

195 032

188 214

6 818

3,62%

3

Зобов’язання

791 207

738 981

52 226

7,07%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

24,65%

25,47%

-0,82 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

228 391

223 264

5 127

2,30%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

23,16%

24,08%

-0,92 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

28,87%

30,21%

-1,34 п.п.

-

8

ОВДП та депозити в банках в складі поточних фінансових інвестицій

12 261

22 488

-10 227

-45,48%

9

Співвідношення між ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити в банках) та зобов'язаннями

30,42%

33,26%

-2,84 п.п.

-

 

Отже, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за І квартал 2024 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Суттєвий приріст обсягів бізнесу;

§  Високий рівень виплат;

§  Задовільний рівень покриття зобов’язань ліквідними активами;

§  Прибуткова діяльність. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела