Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Перша»


Изображение 1
13-11-2023

13 листопада 2023 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення оновити кредитний рейтинг / рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка СК «Перша» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. За перші три квартали 2023 року СК «Перша» було зібрано 599,401 млн грн валових премій, що на 47,65% вище обсягу премій за аналогічний період 2022 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб виросли на 52,59% до 293,233 млн грн, а від перестрахувальників – на 22,63% до 1,653 млн грн. Таким чином, за підсумками перших дев’яти місяців 2023 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Страховика склала 48,92%, тобто клієнтський портфель Страховика був практично рівномірно розподілений між фізичними та юридичними особами.

Агентство позитивно оцінює помітний приріст обсягів валового бізнесу Компанії в умовах російської агресії, діючого воєнного стану та падіння рівня ділової активності в країні.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

599 401

405 960

193 441

47,65%

2

від страхувальників фізичних осіб

293 233

192 176

101 057

52,59%

3

від перестрахувальників

1 653

1 348

305

22,63%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

48,92%

47,34%

1,58 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,28%

0,33%

-0,05 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

54 223

64 503

-10 280

-15,94%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

9,05%

15,89%

-6,84 п.п.

-

8

Чисті премії

545 178

341 457

203 721

59,66%

9

Зароблені страхові премії

487 439

305 986

181 453

59,30%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

-9 028

-3 973

-5 055

-

11

Страхові виплати і відшкодування

197 772

164 032

33 740

20,57%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

32,99%

40,41%

-7,42 п.п.

-

13

Чистий прибуток

12 087

4 604

7 483

162,53%

14

Рентабельність власного капіталу

6,52%

2,96%

3,56 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року скоротились на 15,94% до 54,223 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях зменшився на 6,84 п.п. до 9,05%.

Показники ділової активності СК «Перша» за перші три квартали 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року продемонстрували висхідну динаміку. Так, чисті премії Страховика виросли на 59,66% до 545,178 млн грн, а зароблені премії – на 59,30% до 487,439 млн грн.

3. СК «Перша» за перші три квартали 2023 року виплатила своїм клієнтам 197,772 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 20,57% вище обсягу виплат за три квартали 2022 року. В результаті більших темпів росту брутто-премій порівняно із страховими виплатами, рівень виплат знизився на 7,42 п.п. до 32,99%.

Незважаючи на від’ємний результат від операційної діяльності, СК «Перша» за підсумками 9 місяців 2023 року отримала чистий прибуток в обсязі 12,087 млн грн, що в 2,62 раза більше ніж чистий прибуток за 9 місяців 2022 року. 

4. За період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

·         Активи виросли на 3,32% до 926,863 млн грн;

·         Власний капітал показав приріст на 7,82% до 185,271 млн грн;

·         Зобов’язання збільшились на 2,25% до 741,592 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 17,86% до 249,939 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2023р. СК «Перша» сформувала портфель поточних фінансових інвестицій в банківські депозити в обсязі 154,943 млн грн, а також в ОВДП в обсязі 47,034 млн грн, які разом з грошовими коштами та їх еквівалентами на 60,94% покривали зобов’язання Страховика.

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (24,98%) та хороший рівень співвідношення між ліквідними активами і зобов’язаннями (60,94%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Перша» (31681672) за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

926 863

897 095

29 768

3,32%

2

Власний капітал

185 271

171 839

13 432

7,82%

3

Зобов’язання

741 592

725 256

16 336

2,25%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

24,98%

23,69%

1,29 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

249 939

212 068

37 871

17,86%

6

ОВДП та депозити в банках в складі поточних фінансових інвестицій

201 977

211 296

-9 319

-4,41%

7

Частка грошових коштів в активах страховика

26,97%

23,64%

3,33 п.п.

-

8

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

33,70%

29,24%

4,46 п.п.

-

 5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству Страховиком, станом на 01.10.2023 р. СК «Перша» дотримувалась критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Отже, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Суттєвий приріст обсягів бізнесу;

§  Хороший рівень виплат;

§  Хороший рівень покриття зобов’язань ліквідними активами;

§  Зростання чистого прибутку. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее
COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК За 30 років успішної роботи на ринку України АТ ... Далее
Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Фінансовий ринок оперативно реагує на зміни... Далее
Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління COMINBANK Так, дійсно наші вклади дозволяють отримувати дохід до... Далее
«В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково» «В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково»
Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати... Далее

Архив раздела