Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ «СК «Надійна»


Изображение 1
13-11-2023

13 листопада 2023 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» (ЄДРПОУ 34350924) за національною шкалою на рівні uaА+. Страховик з рейтингом uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Рейтингова оцінка ПрАТ «СК «НАДІЙНА» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ «СК «НАДІЙНА» за перші три квартали 2023 року, становив 99,575 млн грн, що на 1,68% більше обсягу премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, премії від фізичних осіб становили 0,501 млн грн, а премії від перестрахувальників – 2 тис грн. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2023 року клієнтський портфель Страховика за валовими преміями був в основному сформований юридичними особами.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «СК «НАДІЙНА»

за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

99 575

97 930

1 645

1,68%

2

від страхувальників фізичних осіб

501

271

230

84,87%

3

від перестрахувальників

2

0

2

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,50%

0,28%

0,23%

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,002%

0,00%

0,002 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

55 145

83 156

-28 011

-33,68%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

55,38%

84,91%

-29,53 п.п.

-

8

Чисті премії

44 430

14 774

29 656

200,73%

9

Зароблені страхові премії

44 086

12 436

31 650

254,50%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

27 042

4 257

22 785

535,24%

11

Страхові виплати і відшкодування

5 721

1 885

3 836

203,50%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

5,75%

1,92%

3,83 п.п.

-

13

Чистий прибуток

25 198

1 540

23 658

1536,23%

14

Рентабельність власного капіталу

33,92%

3,14%

30,78 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року скоротились на 33,68% до 55,145 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях знизився з 84,91% до 55,38%, або на 29,53 п.п.

Показники ділової активності ПрАТ «СК «НАДІЙНА» за підсумками перших трьох кварталів 2023 року продемонстрували висхідний тренд. Так, чисті премії Страховика виросли у 3,01 раза до 44,430 млн грн, а зароблені премії – у 3,55 раза до 44,086 млн грн. 

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «НАДІЙНА», за 9 місяців 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс у 3,04 раза до 5,721 млн грн. Таким чином, рівень виплат виріс на 3,83 п.п. до 5,75%.

За підсумками дев’яти місяців 2023 року діяльність ПрАТ «СК «НАДІЙНА» була прибутковою, а її фінансові результати продемонстрували істотне зростання. Так, прибуток від операційної діяльності виріс до 27,042 млн грн, а чистий прибуток Страховика збільшився до 25,198 млн грн. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники Страховика продемонстрували висхідну динаміку:

·         Активи виросли на 46,66% до 89,159 млн грн;

·         Власний капітал показав приріст на 51,33% до 74,284 млн грн;

·         Зобов’язання виросли на 27,07% до 14,875 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились у 2,87 раза до 38,415 млн грн 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала надлишковий рівень капіталізації (499,39%) та дуже високий рівень співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (258,25%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники ПрАТ «СК «НАДІЙНА» за 9 місяців 2023 року,

тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

89 159

60 792

28 367

46,66%

2

Власний капітал

74 284

49 086

25 198

51,33%

3

Зобов’язання

14 875

11 706

3 169

27,07%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

499,39%

419,32%

80,07 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

38 415

13 376

25 039

187,19%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

43,09%

22,00%

21,09 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

258,25%

114,27%

143,98 п.п.

-

 5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «СК «НАДІЙНА», станом на 01.10.2023 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «НАДІЙНА» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Зростання обсягів бізнесу;

§  Надлишковий рівень капіталізації (499,39%);

§  Дуже високий рівень покриття грошовими коштами зобов’язань (258,25%);

§  Істотне зростання чистого та операційного прибутків. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее
COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК За 30 років успішної роботи на ринку України АТ ... Далее
Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Фінансовий ринок оперативно реагує на зміни... Далее
Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління COMINBANK Так, дійсно наші вклади дозволяють отримувати дохід до... Далее
«В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково» «В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково»
Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати... Далее

Архив раздела