Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"


Изображение 1
14-11-2023

14 листопада 2023 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика на рівні uaAA+ ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. Обсяг премій, зібраних ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за перші три квартали 2023 року, становив 1,464 млрд грн, що на 68,92% більше обсягу премій, зібраних за аналогічний період 2022 року. Зокрема, надходження від фізичних осіб виросли на 63,05% до 1,040 млрд грн, а від перестрахувальників – на 161,74% до 2,018 млн грн. За підсумками 9 місяців 2023 року частка фізичних осіб в брутто-преміях Компанії становила 71,05%, а частка перестрахувальників – 0,14%. Таким чином, фізичні особи продовжують переважати в клієнтському портфелі Страховика.

Агентство позитивно оцінює істотний приріст брутто-премій ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» в складних умовах ведення бізнесу в Україні, викликаних військовою агресією рф. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  (24175269) за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

1 464 147

866 754

597 393

68,92%

2

від страхувальників фізичних осіб

1 040 299

638 029

402 270

63,05%

3

від перестрахувальників

2 018

771

1 247

161,74%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

71,05%

73,61%

-2,56 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,14%

0,09%

0,05 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

493 493

289 784

203 709

70,30%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

33,71%

33,43%

0,28 п.п.

-

8

Чисті премії

970 654

576 970

393 684

68,23%

9

Зароблені страхові премії

825 464

586 665

238 799

40,70%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

1 050

44 649

-43 599

-97,65%

11

Рентабельність продажів

0,07%

5,15%

-5,08 п.п.

-

12

Страхові виплати і відшкодування

438 383

285 393

152 990

53,61%

13

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

29,94%

32,93%

-2,99 п.п.

-

14

Чистий прибуток

65 612

68 087

-2 475

-3,64%

15

Рентабельність власного капіталу

14,07%

16,32%

-2,25 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року порівняно з тим самим періодом 2022 року виросли на 70,30% до 493,493 млн грн. Таким чином, коефіцієнт участі перестрахових компаній у страхових преміях збільшився на 0,28 п.п. до 33,71%.

Показники ділової активності Страховика в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку: чисті премії збільшились на 68,23% до 970,654 млн грн, а зароблені премії виросли на 40,70% до 825,464 млн грн. 

3. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», за перші три квартали 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виросли на 53,61% до 438,383 млн грн. В результаті більших темпів приросту брутто-премій порівняно із страховими виплатами і відшкодуваннями, рівень виплат зменшився на 2,99 п.п. до 29,94%.

За підсумками перших дев’яти місяців 2023 року діяльність Страховика була прибутковою: фінансовий результат від операційної діяльності ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» становив 1,050 млн грн, а чистий прибуток – 65,612 млн грн. 

4. За період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» продемонстрували різносторонню динаміку:

·         Активи збільшились на 29,53% до 2,512 млрд грн;

·         Власний капітал виріс на 17,12% до 466,171 млн грн;

·         Зобов’язання збільшились на 32,74% до 2,046 млрд грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 56,94% до 69,553 млн грн. 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала задовільний рівень капіталізації (22,79%), а грошові кошти покривали 3,40% її зобов’язань. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2023р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 892,019 млн грн, які складались з ОВДП (73,06% портфеля інвестицій) а також депозитів в банках, що мають високий рівень кредитного рейтингу (26,94% портфеля). Наявність таких інвестицій позитивно впливає на забезпеченість ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ліквідними активами, які в сукупності станом на 01.10.2023 покривали 47% зобов’язань Страховика. 

Таблиця 2

Основні балансові показники ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» (24175269) за 9 місяців 2023 року, тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

2 511 870

1 939 165

572 705

29,53%

2

Власний капітал

466 171

398 045

68 126

17,12%

3

Зобов’язання

2 045 699

1 541 120

504 579

32,74%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

22,79%

25,83%

-3,04 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

69 553

161 530

-91 977

-56,94%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

2,77%

8,33%

-5,56 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

3,40%

10,48%

-7,08 п.п.

-

 5. Агентство нагадує, що ключовим акціонером ПрАТ «УСК «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» є міжнародна страхова група зі штаб-квартирою в Австрії VIENNA INSURANCE GROUP, яка забезпечує безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки українській дочірній компанії. VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) представлена 50 компаніями в 30 країнах світу і є лідером страхового ринку Центральної та Східної Європи. 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», станом на 01.10.2023р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

§  Приріст брутто-премій та показників ділової активності;

§  Достатній рівень забезпеченості ліквідними активами;

§  Прибуткова діяльність;

§  Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее
COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України COMINBANK: турбота про клієнтів впродовж 30 років успішної роботи на ринку України
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК За 30 років успішної роботи на ринку України АТ ... Далее
Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає Кредобанк з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Фінансовий ринок оперативно реагує на зміни... Далее
Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками Для нас це велика відповідальність — продовжувати підтримувати тих, хто потребує допомоги саме зараз, формуючи майбутнє своїми вчинками
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління COMINBANK Так, дійсно наші вклади дозволяють отримувати дохід до... Далее
«В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково» «В умовах війни Кредобанк продовжує працювати прибутково»
Непередбачуваність сценаріїв подальшого розгортання воєнних дій не дає змоги точно визначити чи спрогнозувати... Далее

Архив раздела