Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ СК «БУСІН»


Изображение 1
10-11-2023

10 листопада 2023 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» (ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. Обсяг валових премій, зібраних АТ СК «БУСІН» за перші три квартали 2023 року, становив 172,647 млн грн, що на 13,69% більше обсягу премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, надходження від фізичних осіб скоротились на 1,02% до 1,163 млн грн, а від перестрахувальників, навпаки, виросли на 59,33% до 37,783 млн грн.

Агентство позитивно оцінює суттєвий приріст обсягів валового бізнесу Компанії в умовах російської агресії, триваючого воєнного стану та уповільнення ділової активності в країні.

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в тому числі:

172 647

151 864

20 783

13,69%

2

-       від страхувальників фізичних осіб

1 163

1 175

-12

-1,02%

3

-       від перестрахувальників

37 783

23 714

14 069

59,33%

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

0,67%

0,77%

-0,10 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

21,88%

15,62%

6,26 п.п.

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

110 507

105 182

5 325

5,06%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

64,01%

69,26%

-5,25 п.п.

-

8

Чисті премії

62 140

46 682

15 458

33,11%

9

Зароблені страхові премії

91 266

46 682

44 584

95,51%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

61 680

11 269

50 411

447,34%

11

Страхові виплати і відшкодування

717

649

68

10,48%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

0,42%

0,43%

-0,01 п.п.

-

13

Чистий прибуток

50 297

41 863

8 434

20,15%

14

Рентабельність власного капіталу

21,16%

23,19%

-2,03 п.п.

-

 2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2023 року в порівнянні з тим самим періодом 2022 року виросли на 5,06% до 110,507 млн грн. В результаті більших темпів приросту валових премій порівняно із перестраховими преміями, коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях скоротився на 5,25 п.п. до 64,01%.

Показники ділової активності АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді продемонстрували зростаючий тренд: чисті премії виросли на 33,11% до 62,140 млн грн, а зароблені премії – на 95,51% до 91,266 млн грн.  

3. За перші три квартали 2023 року Компанія виплатила своїм клієнтам 0,717 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 10,48% більше ніж за аналогічний період 2022 року. Враховуючи більші темпи приросту брутто-премій порівняно із страховими відшкодуваннями, рівень виплат знизився на 0,01 п.п. до 0,42%.

В аналізованому періоді Страховик продемонстрував вагомі обсяги та високі темпи приросту чистого та операційного прибутків. Так, фінансовий результат від операційної діяльності АТ СК «БУСІН» за 9 місяців 2023 року виріс до 61,680 млн грн, а чистий прибуток збільшився до 50,297 млн грн. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники АТ СК «БУСІН» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи знизились на 19,16% до 494,448 млн грн;

·         Власний капітал виріс на 18,24% до 237,698 млн грн;

·         Зобов’язання скоротились на 37,47% до 256,750 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 26,03% до 266,009 млн грн.

 Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Страховик мав високі показники капіталізації (92,58%) та забезпеченості високоліквідними активами (103,61%).

Таблиця 2

Основні балансові показники АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

494 448

611 636

-117 188

-19,16%

2

Власний капітал

237 698

201 031

36 667

18,24%

3

Зобов’язання

256 750

410 605

-153 855

-37,47%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

92,58%

48,96%

43,62 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

266 009

211 064

54 945

26,03%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

53,80%

34,51%

19,29 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

103,61%

51,40%

52,21 п.п.

-

 Згідно з інформацією, що була надана Агентству АТ СК «БУСІН, станом на 01.10.2023р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Проаналізувавши діяльність АТ СК «БУСІН» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає:

·         Приріст валових премій;

·         Вагомі обсяги чистого та операційного прибутків;

·         Високий рівень капіталізації (92,58%);

·         Дуже високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами (103,61%). 

 Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела