Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


Изображение 1
15-11-2023

15 листопада 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

360 521

295 302

65 219

22,09%

Власний капітал, тис. грн

126 409

167 204

-40 795

-24,40%

Валові зобов’язання, тис. грн

234 112

128 098

106 014

82,76%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

54,00%

130,53%

-76,53 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

173 233

154 476

18 757

12,14%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

74,00%

120,59%

-46,59 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

273 501

185 161

88 340

47,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

9 216

7 631

1 585

20,77%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,37%

4,12%

-0,75 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

85 590

47 735

37 855

79,30%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,29%

25,78%

5,51 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-31 436

82 375

-113 811

-

Рентабельність продажів, %

-11,49%

44,49%

-55,98 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-31 527

77 421

-108 948

-

Рентабельність власного капіталу, %

-24,94%

46,30%

-71,24 п.п.

-

Джерело Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

           1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 30.09.2022р. по 30.09.2023р. знизився на 24,40% до 126,41 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 82,76% і склали 234,11 млн грн. Суттєве збільшення валових зобов’язань призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 76,53 п.п. до 54,00%. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді виріс на 12,14% і станом на 30.09.2023р. склав 173,23 млн грн. Проте в результаті більших темпів приросту зобов’язань Страховика відбулось зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 46,59 п.п. до 74,00%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на 30.09.2023р. ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді показали високі темпи приросту: за дев’ять місяців 2023 року було зібрано на 47,71% більше валових премій ніж за дев’ять місяців 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 20,77%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,75 п.п. і склала 3,37%. За перші три квартали 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено на 79,30% більше страхових виплат та відшкодувань, ніж за аналогічний період 2022 року, а рівень виплат виріс на 5,51 п.п. до 31,29%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності. 

4. За підсумками дев’яти місяців 2023 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в аналізованому періоді 2023 року виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв’язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також у зв’язку з істотним зростанням страхових виплат у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.09.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом, хороший рівень виплат, а також зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» 

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела