Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ»


Изображение 1
15-11-2023

15 листопада 2023 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКС ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35692536) за національною шкалою на рівні uaAAА. Страховик з рейтингом uaAAА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Страховика, Агентство керувалось результатами роботи Компанії за 9 місяців 2023 року. 

1. Обсяг страхових платежів, зібраних ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» за перші три квартали 2023 року, становив 234,677 млн грн, що на 18,71% вище обсягу премій за аналогічний період 2022 року.

Агентство позитивно оцінює приріст обсягу валового бізнесу ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» в умовах продовження російської агресії, воєнного стану та падіння рівня ділової активності в країні. 

2. Обсяг виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за 9 місяців 2023 року, у порівнянні з тим самим періодом 2022 року виріс на 30,98% до 49,426 млн грн. Таким чином, рівень виплат Страховика виріс на 1,97 п.п. до 21,06%. 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ»,

тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2023 року

9 місяців 2022 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Страхові платежі (премії, внески)

234 677

197 682

36 995

18,71%

2

Страхові виплати і відшкодування

49 426

37 735

11 691

30,98%

3

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

21,06%

19,09%

1,97 п.п.

-

4

Аквізаційні витрати

117 201

111 458

5 743

5,15%

5

Співвідношення між аквізаційними витратами та страховими платежами

49,94%

56,38%

-6,44 п.п.

-

6

Чистий прибуток

53 214

17 196

36 018

209,46%

7

Рентабельність власного капіталу

30,78%

14,91%

15,87 п.п.

-

 3. Аквізаційні витрати Страховика за дев’ять місяців 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виросли на 5,15% до 117,201 млн грн. За підсумками роботи впродовж перших дев’яти місяців 2023 року ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» було отримано чистий прибуток у розмірі 53,214 млн грн, що у 3,09 раза більше прибутку, отриманого за 9 місяців 2022 року. 

4. В період з 01.01.2023р. по 01.10.2023р. балансові показники Страховика продемонстрували різноспрямовану динаміку:

·         Активи збільшились на 24,42% до 287,277 млн грн;

·         Власний капітал виріс на 44,46% до 172,906 млн грн;

·         Зобов’язання показали приріст на 2,86% до 114,371 млн грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 30,90% і склали 45,745 млн грн.      

Таблиця 2

Основні балансові показники ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ»,

тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2023

01.01.2023

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

287 277

230 888

56 389

24,42%

2

Власний капітал

172 906

119 692

53 214

44,46%

3

Зобов'язання

114 371

111 196

3 175

2,86%

4

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

151,18%

107,64%

43,54 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

45 745

66 205

-20 460

-30,90%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

15,92%

28,67%

-12,75 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами та зобов'язаннями

40,00%

59,54%

-19,54 п.п.

-

 Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року Компанія мала дуже високий рівень капіталізації (151,18%) і достатній рівень покриття її зобов’язань грошовими коштами та їх еквівалентами (40,00%). При цьому, Агентство зазначає, що станом на 01.10.2023р. Страховик здійснив фінансові інвестиції в обсязі 216,102 млн грн, які складались з ОВДП (81,18%), ОЗДП (9,57%) та з депозитів у банках (9,25%). Наявність таких інвестицій позитивно впливала на забезпеченість ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» ліквідними активами, які в сукупності станом на 01.10.2023р. в 2,29 раза перевищували його зобов’язання. 

Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ», станом на 01.10.2023р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. 

Агентство звертає увагу, що АТ «СК «АРКС» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від основного акціонера зі штаб квартирою у м. Торонто (Канада) – Fairfax Financial Holdings Limited – холдингової компанії, яка через свої дочірні компанії займається переважно страхуванням від нещасних випадків, страхуванням майна і управлінням інвестиціями. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «АРКС ЛАЙФ» за 9 місяців 2023 року, РА «Стандарт-Рейтинг» виділяє наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості Страховика: 

§  Прибуткова діяльність та вагомі обсяги чистого прибутку;

§  Приріст обсягів валового бізнесу;

§  Дуже високий рівень капіталізації;

§  Дуже високий рівень покриття зобов’язань ліквідними активами;

§  Дуже високий рівень зовнішньої підтримки. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела