Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено кредитний рейтинг АБ «УКРГАЗБАНК»


Изображение 1
21-05-2024

21 травня 2024 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною шкалою на рівні uaAА+. Позичальник з рейтингом uaAА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу фінансової звітності Банку за перший квартал 2024 року, а також статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АБ «УКРГАЗБАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 7,358 млрд грн до 11,821 млрд грн. Від початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 1,30% і станом на 01.05.2024 його обсяг склав 11,222 млрд грн, що в 56,11 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2023 року по 01.05.2024 коливався в діапазоні 10,63%-17,42%. При цьому, Н2 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був меншим ніж середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку складав 15,07%, що на 5,07 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,31 п.п. нижчим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АБ «УКРГАЗБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 10,55% до 13,85% і на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також періодично був вищим за середні значення Н3 по банківській системі. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку складав 13,85%, що майже вдвічі. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, та було на 2,03 п.п. вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

     Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера – держави Україна в особі Міністерства фінансів.

 

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АБ «УКРГАЗБАНК» зменшились на 2,02% до 172,311 млрд грн, обсяг кредитного портфеля виріс на 1,09% і склав 64,023 млрд грн, а портфель цінних паперів збільшився на 5,36% до 58,718 млрд грн. При цьому, станом на 01.04.2024 портфель цінних паперів Банку був на 95,87% сформований з ОВДП та з депозитних сертифікатів НБУ. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АБ «УКРГАЗБАНК» за перший квартал 2024 року зменшився на 11,06% до 44,246 млрд грн, що становило 25,68% активів Банку.

За перший квартал 2024 року структура активів та кредитного портфеля АБ «УКРГАЗБАНК» зазнала наступних змін:

 - частка кредитів в активах Банку виросла на 1,15 п.п.: з 36,01% до 37,16%;

- частка кредитів фізичним особам (без врахування резервів) в кредитному портфелі Банку виросла на 0,90 п.п.: з 8,35% до 9,25%;

- частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку зменшилась на 1,89 п.п.: з 39,56% до 37,67%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АБ «УКРГАЗБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 знизилась на 0,40 п.п. до 31,26%. При цьому, станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була на 4,81 п.п. меншою ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який за даними НБУ становив 36,07%. 

     Таким чином, станом на 01.04.2024 активи Банку були добре диверсифікованими: АБ «УКРГАЗБАНК» сформував вагомий портфель високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (частка в активах грошових коштів та їх еквівалентів, ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ склала 58,35%), а частка кредитного портфеля Банку становила 37,16%. При цьому, показник NPL в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024 був на 4,81 п.п. меншим ніж середнє значення NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АБ «УКРГАЗБАНК» коливався в межах від  113,89% до 150,72%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку становив 150,72%, що на 50,72 п.п. перевищувало граничне значення для даного нормативу, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АБ «УКРГАЗБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 142,73% до 217,79%. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку складав 172,84%, що на 72,84 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АБ «УКРГАЗБАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах 130,31%-283,41% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку становив 227,47%, що в 2,27 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,908 млрд грн, що на 33,08% більше ніж прибуток за перший квартал 2023 року.

 

Зростанню прибутку АБ «УКРГАЗБАНК» в аналізованому періоді сприяло істотне збільшення обсягів процентних доходів та чистого процентного доходу Банку. Зокрема за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року чистий процентний дохід Банку виріс в 2,1 раза до 2,239 млрд грн.  Чистий комісійний дохід АБ «УКРГАЗБАНК» за цей же період знизився на 16,79% і склав 299,398 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку та ключових статей доходів Банку, які отримані в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» не був віднесений до категорії проблемних та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

АБ «УКРГАЗБАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. №70-рш «Про визначення системно важливих банків».

 

З перших днів війни АБ «УКРГАЗБАНК» підтримує критично важливі та стратегічні галузі економіки країни, зокрема, підприємства агросектору, харчової промисловості, електроенергетики тощо, активно допомагає ЗСУ. Банк входить у трійку банків-лідерів державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» (інвестиційний компонент). Також АБ «УКРГАЗБАНК» є лідером з кредитування енергоефективних проєктів за програмою «Додай енергії твоєму бізнесу», яка реалізується ФРП за підтримки уряду Німеччини та за фінансової підтримки Німецького банку розвитку KfW, Європейського Союзу в межах ініціативи EU4Business; є одним з драйверів іпотечного кредитування за державною програмою єОселя, надавши українцям понад 3,7 млрд грн кредитів на житло; найбільшим кредитором експортерів за програмою портфельного страхування ЕКА та провідним банком торговельного фінансування. Так, у травні 2024 року АБ «УКРГАЗБАНК» здійснив 300-ту угоду з торговельного фінансування за підтримки ЄБРР за програмою TFP (Trade Facilitation Program).

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АБ «УКРГАЗБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.04.2024 портфель активів АБ «УКРГАЗБАНК» був добре диверсифікованим. Зокрема, частка в активах портфеля високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП та депозитні сертифікати НБУ) становила 58,35%, а частка кредитного портфеля становила 37,16%. При цьому, питома вага непрацюючих кредитів (NPL) в кредитах АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024 була на 4,81 п.п. меншою за середнє значення NPL по банківській системі України. 

За підсумками першого кварталу 2024 року прибуток АБ «УКРГАЗБАНК» склав 1,908 млрд грн. Чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс в 2,1 раза до 2,239 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 16,79% і склав 299,398 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги чистого прибутку, чистого процентного та чистого комісійного доходів, отримані Банком за результатами діяльності в першому кварталі 2024 року.

Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АБ «УКРГАЗБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони основного акціонера (держави Україна) в особі Міністерства фінансів, що є додатковим фактором стійкості та стабільності Банку. 

 

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Джерело: Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела