Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ "Райффайзен Банк"


Изображение 1
05-06-2024

5 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ 14305909): 

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк" за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Райффайзен Банк" оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк" оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Слід зазначити, що рейтинг  депозитів АТ "Райффайзен Банк" є найвищим за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг», а довгостроковий та короткостроковий кредитні рейтинги Банку – найвищими за національною рейтинговою шкалою. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк", Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, даних його статистичної звітності за січень-квітень 2024 року, а також особливої та регулярної інформації Банку як емітента цінних паперів. 

1. Станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 ключові балансові показники АТ "Райффайзен Банк" продемонстрували наступну динаміку:

·         Активи виросли на 3,45% до 195,524 млрд грн;

·         Грошові кошти та їх еквіваленти збільшились в 1,58 раза до 48,265 млрд грн;

·         Обсяг кредитів клієнтам виріс на 0,58% до 52,838 млрд грн;

·         Інвестиції в цінні папери знизились на 21,25% до 42,728 млрд грн;

·         Власний капітал показав приріст на 11,53% до 24,352 млрд грн;

·         Кошти клієнтів виросли на 4,52% до 165,841 млрд грн;

·         Зобов’язання збільшились на 2,39% до 171,173 млрд грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ "Райффайзен Банк", тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти банків

351 752

0,18%

250 126

0,13%

40,63%

Кошти клієнтів

165 840 584

84,82%

158 662 271

83,95%

4,52%

Зобов’язання всього

171 172 664

87,55%

167 169 158

88,45%

2,39%

Статутний капітал банку

6 154 516

3,15%

6 154 516

3,26%

0,00%

Власний капітал всього

24 351 809

12,45%

21 834 570

11,55%

11,53%

Грошові кошти та їх еквіваленти

48 265 320

24,69%

30 604 931

16,19%

57,70%

Кредити та аванси банкам

43 838 035

22,42%

43 336 872

22,93%

1,16%

Кредити та аванси клієнтам

52 837 720

27,02%

52 534 284

27,80%

0,58%

Інвестиції в цінні папери

42 728 036

21,85%

54 257 261

28,71%

-21,25%

Основні засоби та нематеріальні активи

5 080 169

2,60%

5 047 685

2,67%

0,64%

Активи всього:

195 524 473

100,00%

189 003 728

100,00%

3,45%

Джерело: Окрема проміжна фінансова звітність Банку за період, що закінчився 31.03.2024 р.

Станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 у структурі активів АТ "Райффайзен Банк" відбулись наступні зміни:

-       частка кредитів клієнтам знизилась на 0,78 п.п. до 27,02%;

-       частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 8,50 п.п. до 24,69%;

-       частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 6,86 п.п. до 21,85%. При цьому, інвестиції в цінні папери Банку були на 99,994% представлені такими ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, як ОВДП, іноземні боргові державні облігації та облігації, випущені міжнародними фінансовими організаціями. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 році АТ "Райффайзен Банк" продовжив нарощувати обсяги операцій на вітчизняному ринку банківських послуг: кошти клієнтів виросли на 4,52%, а обсяг кредитів клієнтам – на 0,58%. Агентство зазначає, що АТ "Райффайзен Банк" є одним з найбільших банків-кредиторів економіки України. За перші три місяці 2024 року Банком були видані 37,4 млрд грн нових кредитів, з яких більша частина, а саме 23,7 млрд грн, були спрямовані на фінансування потреб критичних галузей економіки – аграріїв, роздрібної торгівлі, постачальників палива та фармацевтичної промисловості. 

2. Впродовж періоду з 01.01.2024 по 01.04.2024 регулятивний капітал АТ "Райффайзен Банк" (Н1) виріс 15,31% до 22,102 млрд грн, що майже в 111 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн). Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "Райффайзен Банк" (Н2) за перший квартал 2024 року виріс на 2,10 п.п. і станом на 01.04.2024 склав 24,16%, що не лише в 2,42 раза перевищило встановлене НБУ нормативне значення, але і було на 3,72 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 зменшився на 0,79 п.п. до 15,20%, що в 2,17 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 3,25 п.п. вище ніж середній рівень Н3 по банківській системі України. 

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2024 Н1 Банку виріс до 22,673 млрд грн, Н2 дорівнював 21,67%, а Н3 збільшився до 15,63%. Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ "Райффайзен Банк" продовжував підтримувати дуже високий рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, що підтверджують високі значення нормативів Н1, Н2 та Н3 Банку. Також Агентство вкотре нагадує про наявність у АТ "Райффайзен Банк" високого рівня зовнішньої підтримки, яку, за необхідності, можуть надати його ключові акціонери Raiffeisen Bank International та ЄБРР.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ "Райффайзен Банк", млн грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

22 102

258 341

19 168

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

24,16%

21,07%

22,06%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

15,20%

12,24%

15,99%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

213,83%

-

198,91%

 

Норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

275,67%

-

228,64%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRів)

>100%

-

438,86%

-

235,00%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

17,28%

13,26%

15,53%

14,69%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

35,17%

63,13%

27,76%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "Райффайзен Банк" виріс на 14,92 п.п. до 213,83%, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) збільшився на 47,03 п.п. до 275,67%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) виріс на 203,86 п.п. до 438,86%. Отже, станом на 01.04.2024 NSFR Банку в 2,14 раза перевищував граничне значення, LCRвв Банку був в 2,76 раза більшим за мінімальне значення, а норматив LCRів Банку був в 4,39 раза вищим за встановлений НБУ граничний рівень.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2024 NSFR Банку виріс до 223,87%, LCRвв дорівнював 268,41%, а LCRів становив 428,70%. 

Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ "Райффайзен Банк" був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ мінімально необхідні значення. 

3. За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року АТ "Райффайзен Банк" отримав прибуток в обсязі 2,526 млрд грн, що на 22,57% перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 року. При цьому, ключові статті доходів АТ "Райффайзен Банк" продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року чистий процентний дохід АТ "Райффайзен Банк" виріс на 4,86% до 4,280 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 20,92% до 496,522 млн грн.

Також Агентство звертає увагу, що АТ "Райффайзен Банк" є великим платником податків, який забезпечує вагому підтримку України за рахунок значних сум податкових надходжень до її бюджету. Зокрема, за інформацією Банку, сума податків та зборів, які за січень-березень 2024 року заплатить Банк до бюджетів всіх рівнів, становить 1,3 млрд грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ "Райффайзен Банк", тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

5 330 433

4 906 415

424 018

8,64%

Процентні витрати

1 050 299

824 811

225 488

27,34%

Чистий процентний дохід

4 280 134

4 081 604

198 530

4,86%

Комісійні доходи

1 738 629

1 674 245

64 384

3,85%

Комісійні витрати

1 242 107

1 046 394

195 713

18,70%

Чистий комісійний дохід

496 522

627 851

-131 329

-20,92%

Адміністративні та інші операційні витрати

2 048 941

1 786 253

262 688

14,71%

Прибуток/(збиток)

2 526 263

2 061 131

465 132

22,57%

Джерело: Окрема проміжна фінансова звітність Банку за період, що закінчився 31.03.2024 р. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ "Райффайзен Банк" наростив кошти клієнтів (+4,52%), суттєво збільшив обсяг власного капіталу (+11,53%), а також продовжив активно кредитувати критичні галузі економіки України.

Станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "Райффайзен Банк" підтримував високий рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, та був дуже добре забезпечений ліквідністю. За підсумками першого кварталу 2024 року прибуток АТ "Райффайзен Банк" склав 2,526 млрд грн, що на 22,57% більше ніж прибуток Банку за перший квартал 2023 року. При цьому, чистий процентний дохід Банку виріс на 4,86% до 4,280 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 20,92% до 496,522 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги прибутку та чистого процентного доходу Банку. 

Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ "Райффайзен Банк" високого рівня зовнішньої підтримки, яку, за необхідності, можуть надати його ключові акціонери – Raiffeisen Bank International та ЄБРР. Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги АТ "Райффайзен Банк" на найвищому рівні. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела