Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ КБ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
10-06-2024

10 червня 2024 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.
  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оновлено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2024 року. 

          Балансові показники

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 власний капітал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» показав хороші темпи приросту, збільшившись на 18,00% до 110,119 млрд грн.

Кредитний портфель АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перший квартал 2024 року виріс на 2,43% до 94,251 млрд грн, а його частка в активах Банку збільшилась на 0,62 п.п. і склала 14,15%.

Таблиця 1

Окремі балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показники

01.04.2024

01.01.2024

Темп зростання, %

млн грн

%

млн грн

%

Кошти клієнтів:

546 263

82,03%

555 525

81,69%

-1,67%

- кошти фізичних осіб

399 100

59,93%

396 512

58,31%

0,65%

- кошти юридичних осіб

147 163

22,10%

159 013

23,38%

-7,45%

Зобов'язання всього

565 505

84,92%

595 162

87,52%

-4,98%

Статутний капітал

206 060

30,94%

206 060

30,30%

0,00%

Власний капітал банку

100 119

15,03%

84 846

12,48%

18,00%

Грошові кошти та їх еквіваленти

152 416

22,89%

152 282

22,39%

0,09%

Кредити та аванси банкам

85 768

12,88%

134 237

19,74%

-36,11%

Кредити та аванси клієнтам

94 251

14,15%

92 019

13,53%

2,43%

Інвестиційні цінні папери

286 295

42,99%

271 847

39,98%

5,31%

Активи всього

665 954

100,00%

680 008

100,00%

-2,07%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за три місяці, що закінчились 31 березня 2024 року 

Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів Банку за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 виріс на 0,09% і склав 152,416 млрд грн, а їх частка в структурі активів Банку збільшилась на 0,50 п.п. до 22,89%.

Портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перші три місяці 2024 року збільшився на 5,31% і станом на 01.04.2024 склав 286,295 млрд грн, а його частка в активах Банку виросла на 3,01 п.п. до 42,99%. При цьому, портфель інвестиційних цінних паперів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повністю сформований з ОВДП, які ідентифікуються як активи високої якості, тобто активи з найменшим ступенем ризику.

Кредити та аванси банкам за перший квартал 2024 року зменшились на 36,11%, а їх частка в структурі активів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» знизилась на 6,86 п.п. до 12,88% станом на 01.04.2024 р.

Обсяг коштів клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 зменшився на 1,67% до 546,263 млрд грн, а їх частка в ресурсній базі Банку виросла на 0,34 п.п. і склала 82,03%. При цьому, станом на 01.04.2024 кошти фізичних осіб становили 73,06% в коштах клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Таким чином, в першому кварталі 2024 році відбулось коригування ключових балансових показників АТ КБ «ПРИВАТБАНК». При цьому, власний капітал Банку показав хороші темпи приросту (+18,00%). Агентство зазначає, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є активним учасником державних програм кредитування. Більшість угод підписані з клієнтами малого та середнього бізнесу за підтримкою урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%». Загалом, за даними Міністерства фінансів України, від початку дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» і станом на 03.06.2024 р. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» видав за нею більше 41 тисячі кредитів на загальну суму майже 60 млрд грн, ставши лідером серед вітчизняних банків за кількістю та обсягом кредитної підтримки бізнесу. Також АТ КБ «ПРИВАТБАНК» розширює програму підтримки клієнтів-експортерів у партнерстві з Експортно-кредитним агентством (ЕКА). Зокрема, у партнерстві з ЕКА Банк фінансує українських товаровиробників, клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу на придбання сировини та матеріалів з метою виконання експортних контрактів, а найближчим часом Банк планує поширити дію програми і на клієнтів мікробізнесу. 

          Нормативи

          Регулятивний капітал (Н1) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перші три місяці 2024 року виріс на 0,05% і станом на 01.04.2024 склав 64,876 млрд грн, що більше ніж в 324 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення. Значний розмір Н1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» позитивно впливає на значення нормативів Н2 та Н3 Банку. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н2) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 зменшився на 1,66 п.п. і склав 20,09%, що в 2,01 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 0,35 п.п. менше ніж середній показник Н2 по банківській системі України.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі

банк

по

системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

64 876

258 341

64 843

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

20,09%

21,07%

21,75%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

10,05%

12,24%

10,88%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

162,30%

-

185,21%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

388,91%

-

462,83%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRів)

>100%

-

249,99%

-

266,09%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

17,28%

5,58%

15,53%

5,47%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

0,00%

63,13%

0,00%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день у звітному місяці

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку 

Норматив достатності основного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Н3) за перший квартал 2024 року знизився на 0,83 п.п. і станом на 01.04.2024 склав 10,05%, що на 3,05 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 1,90 п.п. менше за середньо-ринковий рівень Н3. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 Н1 Банку виріс до 76,624 млрд грн, Н2 збільшився до 21,11%, а Н3 показав приріст до 11,02%.

Отже, станом на початок червня 2024 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Банк підтримував дуже значний запас за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг. 

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 змінились наступним чином:

-      коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) знизився на 22,91 п.п. до 162,30%;

-      норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) зменшився на 73,92 п.п. до 388,91%;

-      норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) знизився на 16,10 п.п. до 249,99%. 

Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтримував дуже високі значення нормативів ліквідності: коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) перевищував нормативне значення на 62,30 п.п., норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був вищим за граничне значення в 3,89 раза, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – в 2,50 раза. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 NSFR Банку виріс до 184,45%, LCRвв дорівнював 370,84%, а LCRів становив 232,21%.

Отже, станом на початок червня 2024 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сформував суттєвий запас за нормативами NSFR, LCRвв та LCRів і був дуже добре забезпечений ліквідністю.         

Доходи та витрати

За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зменшився на 13,63% і склав 13,857 млрд грн. При цьому, бізнес-результат Банку без впливу витрат на формування резервів та податків в першому кварталі 2024 році порівняно з першим кварталом 2023 року збільшився на 2%. 

Позитивний вплив на результати першого кварталу 2024 року мали часткове розформування резервів за кредитами (внаслідок покращення якості кредитного портфеля) та високі темпи приросту доходів Банку. Зокрема, чистий процентний дохід АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року збільшився на 15,38%, а чистий комісійний дохід виріс на 10,20%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

18 536

14 718

3 818

25,94%

Процентні витрати

2 653

952

1 701

178,68%

Чистий процентний дохід

15 883

13 766

2 117

15,38%

Комісійні доходи

10 904

9 409

1 495

15,89%

Комісійні витрати

4 574

3 665

909

24,80%

Чистий комісійний дохід

6 330

5 744

586

10,20%

Адміністративні та інші операційні витрати

5 770

4 727

1 043

22,06%

Прибуток / (збиток)

13 857

16 043

-2 186

-13,63%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за три місяці, що закінчились 31 березня 2024 року

Агентство зазначає, що за даними НБУ, за підсумками першого кварталу 2024 року прибуток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був найбільшим серед всіх банків України, а його частка в сукупному фінансовому результаті вітчизняної банківської системи становила 34,20%. 

Інші фактори 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи. 

Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації Банку. Агентство звертає увагу на наявність у Банку фактору зовнішньої підтримки з боку Кабінету Міністрів України.        

Таким чином, в першому кварталі 2024 року продовжилось зростання власного капіталу (+18%), кредитного портфеля (+2,43%) та коштів фізичних осіб (+0,65%) АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Станом на початок червня 2024 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 роком ключові статті доходів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» продемонстрували зростання: чистий процентний дохід виріс на 15,38%, а чистий комісійний дохід збільшився на 10,20%. При цьому, прибуток Банку в першому кварталі 2024 року під впливом збільшення ставки оподаткування прибутку банків порівняно з попереднім періодом та за рахунок зростанням витрат на формування резервів зменшився на 13,63%.

Агентство вкотре підкреслює, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є стратегічним інтересом Держави Україна, що забезпечує Банку високий рівень зовнішньої підтримки. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела