Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПРАВЕКС БАНК»


Изображение 1
27-06-2024

27 червня 2024 року Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920) за національною шкалою на рівні uaAАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПРАВЕКС БАНК» було прийнято на основі аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також даних статистичної звітності Банку за період січень-травень 2024 року. 

1. Ключові балансові показники АТ «ПРАВЕКС БАНК» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 продемонстрували наступну динаміку:

  • активи Банку зменшились на 5,48% до 10,362 млрд грн;
  • обсяг кредитів та авансів клієнтам скоротився на 4,10% і склав 1,943 млрд грн;
  • грошові кошти та їх еквіваленти знизились на 6,04% до 3,212 млрд грн;
  • інвестиції в цінні папери зменшились на 5,29% до 4,373 млрд грн;
  • зобов'язання знизились на 5,28% і склали 9,387 млрд грн;
  • власний капітал зменшився на 7,36% до 974,612 млн грн. При цьому, Агентство зазначає, що єдиний акціонер Банку (Intesa Sanpaolo Group) 28.03.2024 прийняв рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ «ПРАВЕКС БАНК» за рахунок додаткових внесків акціонера на суму 1,1 млрд гривень. Збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості АТ «ПРАВЕКС БАНК» і позитивно впливатиме на розмір його власного капіталу.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПРАВЕКС БАНК» тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти клієнтів:

8 574 430

82,75%

9 124 257

83,23%

-6,03%

-       кошти юридичних осіб

5 326 397

51,40%

5 884 013

53,67%

-9,48%

-       кошти фізичних осіб

3 248 024

31,35%

3 240 236

29,56%

0,24%

Інші залучені кошти

442 981

4,28%

432 431

3,94%

2,44%

Зобов'язання всього

9 387 201

90,59%

9 910 689

90,40%

-5,28%

Статутний капітал

1 048 726

10,12%

1 048 726

9,57%

0,00%

Власний капітал банку

974 612

9,41%

1 052 084

9,60%

-7,36%

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 212 497

31,00%

3 419 039

31,19%

-6,04%

Кредити та аванси клієнтам

1 943 251

18,75%

2 026 390

18,48%

-4,10%

Інвестиції в цінні папери

4 373 085

42,20%

4 617 124

42,12%

-5,29%

Основні засоби та нематеріальні активи

581 251

5,61%

612 078

5,58%

-5,04%

Активи всього:

10 361 814

100,00%

10 962 774

100,00%

-5,48%

Джерело: Дані НБУ 

Кошти клієнтів АТ «ПРАВЕКС БАНК» за перший квартал 2024 року зменшились на 6,03% до 8,574 млрд грн. При цьому, кошти юридичних осіб знизились на 9,48%, а кошти фізичних осіб показали приріст на 0,24%. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 в структурі пасивів Банку відбулися наступні зміни: частка коштів юридичних осіб зменшилась на 2,27 п.п. до 51,40%, а частка коштів фізичних осіб виросла на 1,79 п.п. до 31,35%.

Структура активів АТ «ПРАВЕКС БАНК» за перший квартал 2024 року змінилась наступним чином:

  • частка кредитів та авансів клієнтам виросла на 0,27 п.п. до 18,75%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 0,19 п.п. до 31,00%;
  • частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 0,08 п.п. до 42,20%. При цьому, портфель цінних паперів Банку станом на 01.04.2024 був сформований з ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: з депозитних сертифікатів НБУ (76,70% портфеля цінних паперів), ОВДП (4,75% портфеля) та з боргових державних цінних паперів інших країн (18,55% портфеля). 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року відбулось коригування ключових балансових показників АТ «ПРАВЕКС БАНК». При цьому, Банк продовжив підтримувати високий рівень ліквідності, розміщуючи вільні кошти у депозитні сертифікати НБУ, ОВДП та державні цінні папери інших країн. В цілому, станом на 01.04.2024 р. 73,20% активів АТ «ПРАВЕКС БАНК» були представлені ліквідними інструментами з мінімальним рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ, а також державними борговими цінними паперами України та інших країн. В першому кварталі 2024 року АТ «ПРАВЕКС БАНК» проводив стримане та вибіркове кредитування корпоративного сегменту, в рамках діючих кредитних ліній, з жорстким контролем кредитного ризику, що дозволило підтримувати якість кредитного портфеля на хорошому рівні. Зокрема, рівень NPL в кредитному портфелі АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 01.04.2024 становив 16,77%, що було в 2,15 раза менше ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який дорівнював 36,07%. 

2. Регулятивний капітал Банку (Н1) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 зменшився на 15,68% до 570,158 млн грн, що в 2,85 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі, млн грн, %

банк,

тис. грн, %

по системі, млн грн, %

банк,

тис. грн,

%

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

570 158

258 341

676 148

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

15,77%

21,07%

18,47%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

14,18%

12,24%

16,90%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

191,23%

-

200,90%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

219,46%

-

222,35%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

1461,63%

-

663,10%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,28%

21,17%

15,53%

17,58%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

159,53%

63,13%

145,15%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «ПРАВЕКС БАНК» (Н2) за перші три місяці 2024 року зменшився на 2,70 п.п. і станом на 01.04.2024 склав 15,77%, що на 5,77 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 4,67 п.п. менше ніж середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) за перший квартал 2024 року знизився на 2,72 п.п. до 14,18%, що більше ніж вдвічі перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 2,23 п.п. вище ніж середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 Н1 Банку виріс до 831,011 млн грн, Н2 Банку збільшився до 21,85%, а Н3 виріс до 20,35%.

Таким чином, станом на початок червня 2024 року АТ «ПРАВЕКС БАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.  

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 нормативи ліквідності АТ «ПРАВЕКС БАНК» змінились наступним чином:

·         коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) зменшився на 9,67 п.п. до 191,23%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 2,89 п.п. і склав 219,46%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 798,53 п.п. до 1461,63%. 

Таким чином, станом на 01.04.2024 всі нормативи ліквідності Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) – в 1,91 раза, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) – в 2,19 раза, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) – в 14,62 разів. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 NSFR Банку виріс до 211,10%, LCRвв показав приріст до 302,94%, а LCRів становив 907,88%.

Отже, впродовж аналізованого періоду та станом на початок червня 2024 року АТ «ПРАВЕКС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

3. Діяльність АТ «ПРАВЕКС БАНК» за підсумками першого кварталу 2024 року була збитковою: розмір збитку склав 76,744 млн грн. При цьому, ключові статті доходів Банку показали скорочення: за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 8,74%, а чистий комісійний дохід знизився на 24,24%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПРАВЕКС БАНК» тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

249 155

269 294

-20 139

-7,48%

Процентні витрати

122 332

130 323

-7 991

-6,13%

Чистий процентний дохід

126 823

138 971

-12 148

-8,74%

Комісійні доходи

37 111

39 317

-2 206

-5,61%

Комісійні витрати

21 059

18 130

2 929

16,16%

Чистий комісійний дохід

16 052

21 187

-5 135

-24,24%

Адміністративні та інші операційні витрати

238 173

204 086

34 087

16,70%

Прибуток / (збиток)

-76 744

-4 841

-71 903

Джерело: Дані НБУ, Проміжна фінансова звітність АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 31 березня 2023 р.                                                                                                                                 

Агентство зазначає, що розмір отриманого збитку не є суттєвим для АТ «ПРАВЕКС БАНК», а також звертає увагу на факт наявності у Банку високого рівня зовнішньої підтримки з боку єдиного акціонера – однієї з провідних банківських груп Європи – Intesa Sanpaolo Group. За підсумками перших трьох місяців 2024 року валовий дохід (gross income) Intesa Sanpaolo Group склав 3,930 млрд євро (+16,86% порівняно з першим кварталом 2023 року), а її чистий прибуток (net income) становив 2,301 млрд євро (+17,64% порівняно з першим кварталом 2023 року). Intesa Sanpaolo Group на практиці підтвердила свою готовність надавати АТ «ПРАВЕКС БАНК» підтримку, коли 28.03.2024 прийняла стратегічне рішення про збільшення розміру капіталу Банку за рахунок додаткових внесків акціонера на суму 1,1 млрд гривень. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ «ПРАВЕКС БАНК» проводив стримане та вибіркове кредитування корпоративного бізнесу з жорстким контролем кредитного ризику, а також продовжив підтримувати високий рівень ліквідності. Зокрема, станом на 01.04.2024 частка в активах Банку ліквідних інструментів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, депозитні сертифікати НБУ, ОВДП та боргові державні цінні папери інших країн) становила 73,20%, а частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «ПРАВЕКС БАНК» була в 2,15 раза нижчою ніж в середньому по банківській системі України.

Станом на початок червня 2024 року АТ «ПРАВЕКС БАНК» на високому рівні підтримував значення нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (NSFR, LCRвв та LCRів), які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. Відповідні фактори, а також високий рівень зовнішньої підтримки з боку єдиного акціонера Банку – міжнародної банківської групи Intesa Sanpaolo Group – дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» на такому високому рівні. Рівень зовнішньої підтримки, запас платоспроможності та ліквідності Банку дозволяють йому з впевненістю пройти період загострення дії групи систематичних ризиків під час воєнного стану. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела