Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»


Изображение 1
24-05-2024

24 травня 2024 року на засіданні рейтингового комітету Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу Акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (код ЄДРПОУ 35590956) за національною шкалою на рівні uaAA та рейтингу депозитів за національною шкалою Агентства на рівні ua1. Банк (позичальник) або окремий  борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками (позичальниками) або борговими інструментами.

При оновленні рейтингу Агентство керувалось аналізом фінансової звітності Банку за перший квартал 2024 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

 

Завантажити файл поновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 317,388 млн грн до 400,266 млн грн. З початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 2,29% і станом на 01.05.2024 склав 372,661 млн грн, що в 1,86 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 15,33% до 32,67%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, і періодично – середній рівень нормативу Н2 по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку складав 15,33%, що на 5,33 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,05 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах 12,07%-23,18%. Агентство зазначає, що Н3 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку складав 12,07%, що на 5,07 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 0,25 п.п. було вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а норматив Н3 на постійній основі був вищим і за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшились на 24,43% і склали 4,980 млрд грн, кредитний портфель Банку виріс на 31,19% до 1,084 млрд грн, а його частка в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» збільшилась на 1,12 п.п. до 21,76%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перший квартал 2024 року виріс на 21,02% до 3,444 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» знизилась на 1,95 п.п. до 69,16%.

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс на 20,08% до 310,020 млн грн, що становило 6,23% активів Банку. Станом на 01.04.2024 портфель цінних паперів АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був повністю сформований з ОВДП. Отже, станом на 01.04.2024 року 75,39% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, а також державними облігаціями.

   Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 знизилась на 3,97 п.п. до 4,31%, а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 1,28 п.п. до 36,07%. Отже, станом на 01.04.2024 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» була в 8,4 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» коливався в межах від 223,52% до 359,54%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку становив 319,94%, що в 3,2 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 269,26%–1184,39%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку становив 565,37%, що в 5,65 раза перевищувало встановлений регулятором норматив.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах 111,38%–1157,67% та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку становив 457,06%, що в 4,57 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень. 

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» склав 33,966 млн грн, що на 60,95% більше ніж прибуток Банку за перший квартал 2023 року. 

На зростання прибутку Банку в аналізованому періоді вплинуло як зростання процентних доходів, так і наявність прибутку від зменшення корисності в першому кварталі 2024 року. Зокрема, процентний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс на 18,24% до 111,995 млн грн, а чистий процентний дохід збільшився на 19,51% до 52,502 млн грн. При цьому, основний дохід Банку за перший квартал 2024 року складався з процентних доходів, отриманих за кредитами, наданими юридичним особам (в основному виробникам аграрної продукції). Чистий комісійний дохід АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» в аналізованому періоді зменшився на 10,45% і за підсумками перших трьох місяців 2024 року склав 6,366 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтверджує відсутність за січень-квітень 2024 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

 

На момент оновлення рейтингу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), про що свідчить наявність істотного запасу за нормативом Н1, а також високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Також впродовж періоду аналізу АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку. 

Активи АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» станом на початок другого кварталу 2024 року характеризувались високою якістю: частка високоліквідних активів з мінімальним рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти і державні облігації) в активах Банку становила 75,39%, а частка NPL у кредитах Банку була у 8,4 раза меншою за середній рівень NPL по банківській системі України і становила всього 4,31%. За підсумками першого кварталу 2024 року прибуток АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» склав 33,966 млн грн, збільшившись порівняно з першим кварталом 2023 року на 60,95%, чистий процентний дохід виріс на 19,51%, а чистий комісійний дохід зменшився на 10,45%. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела