Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
31-05-2024

31 травня 2024 року на засіданні рейтингового комітету РА «Стандарт-Рейтинг» було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою: 

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.
 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2024 року. 

          1. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували наступну динаміку:

 • власний капітал збільшився на 10,33% до 6,475 млрд грн;
 • обсяг кредитів та авансів клієнтам знизився на 3,15% до 12,075 млрд грн;
 • зобов'язання зменшились на 3,60% до 48,215 млрд грн;
 • активи знизились на 2,14% до 54,690 млрд грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн, %, п.п.

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Заборгованість перед іншими банками

606 491

1,11%

1 745 849

3,12%

-65,26%

Кошти клієнтів:

46 665 771

85,33%

46 464 312

83,14%

0,43%

-       кошти юридичних осіб

30 234 342

55,28%

30 612 085

54,78%

-1,23%

-       кошти фізичних осіб

16 431 429

30,04%

15 852 227

28,37%

3,65%

Зобов'язання всього

48 214 906

88,16%

50 017 392

89,50%

-3,60%

Статутний капітал банку

2 248 969

4,11%

2 248 969

4,02%

0,00%

Власний капітал банку

6 474 820

11,84%

5 868 680

10,50%

10,33%

Готівкові кошти та кошти в НБУ

16 424 301

30,03%

15 847 455

28,36%

3,64%

Заборгованість інших банків

3 420 581

6,25%

3 930 932

7,03%

-12,98%

Кредити та аванси клієнтам

12 075 230

22,08%

12 468 094

22,31%

-3,15%

Цінні папери

21 263 743

38,88%

21 939 446

39,26%

-3,08%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 113 906

2,04%

1 128 473

2,02%

-1,29%

 Активи всього:

54 689 726

100,00%

55 886 072

100,00%

-2,14%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» станом на 31.03.2024 р. 

Обсяг коштів клієнтів Банку за перший квартал 2024 року виріс на 0,43% і станом на 01.04.2024 склав 46,666 млрд грн. При цьому, обсяг коштів фізичних осіб збільшився на 3,65%, а кошти юридичних осіб зменшились на 1,23%. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 в структурі пасивів АТ «КРЕДОБАНК» відбулись наступні зміни: частка коштів юридичних осіб виросла на 0,50 п.п. (до 55,28%), частка коштів фізичних осіб збільшилась на 1,67 п.п. (до 30,04%), а частка коштів банків зменшилась на 2,01 п.п. (до 1,11%). 

Структура активів АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2024 по 01.04.2024 змінилась наступним чином:

 • частка кредитів та авансів клієнтам Банку зменшилась на 0,23 п.п. до 22,08%;
 • частка цінних паперів знизилась на 0,38 п.п. до 38,88%;
 • частка готівкових коштів та коштів в НБУ виросла на 1,67 п.п. до 30,03%;
 • частка заборгованості інших банків, яка на 73,21% була представлена коштами на коррахунках, зменшилась на 0,78 п.п. до 6,25%. 

Агентство зазначає, що станом на 01.04.2024 портфель цінних паперів Банку був сормований з ОВДП та з боргових державних цінних паперів таких країн, як США, Німеччина, Франція та Польща, тобто з ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року Банк продовжив нарощувати кошти клієнтів, а також завдяки прибутковій діяльності і істотному зростанню обсягу нерозподіленого прибутку на 10,33% збільшив обсяг власного капіталу. Станом на 01.04.2024 73,49% активів АТ «КРЕДОБАНК» були представлені ліквідними інструментами, такими як готівкові кошти та кошти в НБУ, кошти на коррахунках в інших банках, а також ОВДП та державні боргові цінні папери інших країн.

Відповідно до нової Стратегії на 2024-2025 рр., яка була розроблена в Банку наприкінці 2023 року, АТ «КРЕДОБАНК» залишається універсальним банком, але пріоритетну увагу приділятиме корпоративному сегменту та сегменту малого і середнього бізнесу. Наприклад, в березні 2024 року між АТ «КРЕДОБАНК» та польським банком розвитку BGK було підписано додаток до договору, згідно з яким АТ «КРЕДОБАНК» отримає додаткові 10 млн євро гарантій Європейської комісії для кредитування українських підприємців - передусім тих, котрі ведуть свою діяльність поблизу територій активних бойових дій. 

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) за перший квартал 2024 року знизився на 2,10% і склав 5,280 млрд грн, що в 26,4 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 виріс на 0,87 п.п. до 33,01%, що в 3,3 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення, та було на 12,57 п.п. більшим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) за перші три місяці 2024 року виріс на 1,09 п.п. і станом на 01.04.2024 склав 22,23%, що в 3,18 раза перевищило встановлене регулятором граничне значення, а також було на 10,28 п.п. вищим за середньо-ринковий рівень Н3.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2024 Н1 Банку виріс до 5,513 млрд грн, Н2 склав 30,26%, а Н3 збільшився до 26,28%. Отже, станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3). 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

по системі,

млн грн

банк

тис. грн

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

5 280 288

258 341

5 393 594

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

33,01%

21,07%

32,14%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

22,23%

12,24%

21,14%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

260,17%

-

249,54%

 

Норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

251,47%

-

257,38%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

369,07%

-

374,55%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

17,28%

11,15%

15,53%

10,57%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

11,15%

63,13%

21,01%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20% 

Агентство нагадує, що за результатами оцінки стійкості українських банків, проведеної Національним банком України у грудні 2023 року, АТ «КРЕДОБАНК» посів друге місце серед банків України за рівнем достатності капіталу. При цьому, за результатами прогнозного розрахунку показників АТ «КРЕДОБАНК» входитиме до ТОП-5 банків з найвищим рівнем достатності капіталу серед 20 найбільших банків України впродовж наступних трьох років. 

3. Станом на 01.04.2024 року нормативи ліквідності Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Зокрема, коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» був в 2,6 раза вищим за мінімально необхідний рівень для даного нормативу; норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,51 раза більшим за граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) в 3,69 раза перевищував граничний рівень, встановлений регулятором.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2024 NSFR Банку становив 257,18%, LCRвв дорівнював 247,30%, а LCRів виріс до 389,07%. Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в кілька разів перевищували встановлені НБУ мінімальні значення. 

          4. Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2024 року склав 675,887 млн грн, що в 2,43 раза (або на 397,981 млн грн) перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 року.

Серед факторів, які сприяли зростанню прибутку Банку в аналізованому періоді, можна виділити: істотне збільшення чистого процентного доходу АТ «КРЕДОБАНК», а також наявність доходів від формування резервів за кредитними збитками в першому кварталі 2024 року в обсязі 265,106 млн грн, в той час як за результатами першого кварталу 2023 року були зафіксовані витрати на формування резервів за кредитними збитками в сумі 277,492 млн грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 515 029

1 047 389

467 640

44,65%

Процентні витрати

568 153

328 951

239 202

72,72%

Чистий процентний дохід

946 876

718 438

228 438

31,80%

Комісійні доходи

196 715

196 209

506

0,26%

Комісійні витрати

89 164

64 180

24 984

38,93%

Чистий комісійний дохід

107 551

132 029

-24 478

-18,54%

Адміністративні та інші операційні витрати

488 560

378 630

109 930

29,03%

Прибуток / (збиток)

675 887

277 906

397 981

143,21%

Джерело: Окрема проміжна скорочена фінансова звітність АТ «КРЕДОБАНК» станом на 31.03.2024 р. 

Чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс на 31,80% до 946,876 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 18,54% до 107,551 млн грн. Агентство позитивно оцінює істотне зростання чистого процентного доходу і прибутку Банку в складних поточних умовах ведення діяльності в Україні. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжив нарощувати кошти клієнтів та на 10,33% збільшив обсяг власного капіталу. При цьому, Банк підтримував високу якість активів, тримаючи значну їх частину (73,49% станом на 01.04.2024) в ліквідних інструментах з низьким рівнем кредитного ризику.

За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 31,80% а прибуток Банку збільшився в 2,43 раза. Агентство звертає увагу, що АТ «КРЕДОБАНК» має високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони акціонера – PKO Bank Polski S.A., що є найбільшим банком Польщі та однією з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи.

Станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом і ліквідністю, що, з урахуванням наявної зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє оновити кредитний рейтинг Банку з найвищою оцінкою за національною шкалою. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела