Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «КРЕДОБАНК»


Изображение 1
29-05-2024
29 травня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2024 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.
 

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року      коливався в межах від 3,562 млрд грн до 5,565 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. Від початку 2024 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 2,22% і станом на 01.05.2024 склав 5,513 млрд грн, що в 27,6 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн). 

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні  20,37%–38,37% та мав виражену тенденцію до зростання. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, і починаючи з січня 2023 року був постійно вищим за середньо-ринковий рівень даного нормативу. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку складав 30,26%, що в 3,03 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 11,88 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 19,78% до 26,28%, та мав стійку тенденцію до зростання. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку складав 26,28%, що в 3,75 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було в 2,22 раза вищим за середньо-ринковий показник. 

   Отже, станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Н2 та Н3 не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й впродовж періоду аналізу були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року обсяг активів АТ «КРЕДОБАНК» зменшився на 2,14% (до 54,690 млрд грн), чистий кредитний портфель Банку знизився на 3,15% (до 12,075 млрд грн), грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 0,26% (до 19,811 млрд грн), а інвестиції в цінні папери, які складались з ОВДП та боргових державних цінних паперів інших країн знизились на 3,08% (до 21,264 млрд грн).

В структурі активів АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 відбулися наступні зміни:

-  частка кредитів у активах знизилась на 0,23 п.п. до 22,08%;

-  частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 0,38 п.п. до 38,88%;

-  частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 0,86 п.п. до 36,22%.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 знизилась на 0,19 п.п. (з 17,49% до 17,30%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 1,28 п.п. до 36,07% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів).

    Таким чином, станом на початок другого кварталу 2024 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 2,09 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  166,86% до 260,17%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку склав 257,18%, що в 2,57 раза перевищило граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 204,35%-259,32% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку склав 247,30%, що в 2,47 раза перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах від 217,40% до 404,47%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку складав 389,07%, що було в 3,89 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

       Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2024 року склав 675,887 млн грн, що в 2,43 раза перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 рік.

Суттєве зростання прибутку АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді відбулось в результаті істотного приросту і вагомих обсягів чистого процентного доходу Банку, а також за рахунок відсутності витрат на формування резервів за кредитними збитками в першому кварталі 2024 року.

       Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс на 31,80% і склав 946,876 млн грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 18,54% до 107,551 млн грн.

 

Інші фактори

 

      На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

      Агентство нагадує, що з березня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» входить до переліку системно важливих банків України (перелік був оновлений НБУ 29 лютого 2024 року). Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.04.2024 активи АТ «КРЕДОБАНК» були добре диверсифікованими, з високою питомою вагою ліквідних інструментів, а частка NPL в кредитному портфелі Банку була в 2,09 раза нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.

 

За підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» виріс в 2,43 раза до 675,887 млн грн, чистий процентний дохід збільшився на 31,80%, а чистий комісійний дохід знизився на 18,54%.

Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Джерело: Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела