Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»


Изображение 1
31-05-2024

31 травня 2024 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2024 року. 

1. Ключові балансові показники АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 продемонстрували позитивну динаміку:

  • активи виросли на 0,99% до 21,103 млрд грн;
  • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився на 14,64% до 4,970 млрд грн;
  • зобов'язання виросли на 0,85% до 18,961 млрд грн;
  • власний капітал показав приріст на 2,26% до 2,143 млрд грн. 

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти банків

75

0,0004%

40 119

0,19%

-99,81%

Кошти клієнтів, в тому числі:

18 722 299

88,72%

18 476 538

88,42%

1,33%

-       кошти юридичних осіб

14 019 374

66,43%

13 599 334

65,08%

3,09%

-       кошти фізичних осіб

4 702 925

22,29%

4 877 204

23,34%

-3,57%

Зобов’язання всього:

18 960 566

89,85%

18 800 726

89,97%

0,85%

Статутний капітал банку

3 586 561

17,00%

3 586 561

17,16%

0,00%

Власний капітал всього:

2 142 577

10,15%

2 095 218

10,03%

2,26%

Грошові кошти та їх еквіваленти

7 354 101

34,85%

8 152 323

39,01%

-9,79%

Кредити та аванси клієнтам

4 969 993

23,55%

4 335 277

20,75%

14,64%

Інвестиції в цінні папери

7 059 133

33,45%

6 802 864

32,56%

3,77%

Основні засоби та нематеріальні активи

380 419

1,80%

386 332

1,85%

-1,53%

Активи всього:

21 103 143

100,00%

20 895 944

100,00%

0,99%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» станом на та за період, що закінчився 31 березня 2024 р. 

Обсяг коштів клієнтів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за перший квартал 2024 року виріс на 1,33% і станом на 01.04.2024 склав 18,722 млрд грн. При цьому, кошти юридичних осіб збільшились на 3,09% до 14,019 млрд грн, а кошти фізичних осіб зменшились на 3,57% до 4,703 млрд грн. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 в структурі фінансових ресурсів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» частка коштів юридичних осіб виросла на 1,35 п.п. і склала 66,43%, а частка коштів фізичних осіб знизилась на 1,05 п.п. до 22,29%. 

Структура активів АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 змінилась наступним чином:

  • частка кредитів та авансів клієнтам виросла на 2,80 п.п. до 23,55%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 4,16 п.п. до 34,85%;
  • частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 0,89 п.п. до 33,45%. Агентство зазначає, що портфель цінних паперів Банку станом на 01.04.2024р. був на 98,67% сформований з ОВДП та з державних боргових цінних паперів інших країн, тобто з інструментів, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» продовжив тенденцію до збільшення обсягів операцій на вітчизняному ринку банківських послуг: кредитний портфель Банку за перші три місяці 2024 року виріс на 14,64%, а обсяг коштів клієнтів збільшився на 1,33%. При цьому, станом на 01.04.2024 року активи Банку на 67,86% складались з ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме з: грошових коштів та їх еквівалентів, ОВДП та державних боргових цінних паперів інших країн. 

2. Регулятивний капітал АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Н1) за перший квартал 2024 року зменшився на 6,47% і станом на 01.04.2024 склав 1,589 млрд грн, що майже в 8 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,

тис. грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

1 589 417

258 341

1 699 441

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

21,27%

21,07%

24,11%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

15,95%

12,24%

17,33%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

223,69%

-

229,45%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

260,33%

-

262,58%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

163,31%

-

205,77%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,28%

18,86%

15,53%

14,85%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

92,05%

63,13%

60,64%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 знизився на 2,84 п.п. і склав 21,27%, що не лише в 2,13 рази перевищило встановлений регулятором граничний рівень, але й було на 0,83 п.п. вище за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (Н3) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 зменшився на 1,38 п.п. і склав 15,95%, що в 2,28 рази перевищило встановлений НБУ мінімальний рівень, а також було на 4,00 п.п. більше за середньо-ринкове значення Н3.

Агентство нагадує, що в грудні 2023 року Правлінням Національного банку України були затверджені результати останнього етапу стрес-тестування (оцінку показників діяльності Банку за базовим сценарієм та визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу) та оцінки стійкості в цілому. Було підтверджено достатній рівень капіталізації АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в горизонті трьох наступних років без необхідності додаткових внесків до капіталу. Це підтверджує надійність Банку для клієнтів та надає можливість для подальшого зростання у відповідності із затвердженими стратегічними цілями.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.05.2024 регулятивний капітал Банку (Н1) склав 1,582 млрд грн, Н2 дорівнював 18,01%, а Н3 становив 13,58%. Отже, станом на початок травня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом та продовжував підтримувати значення нормативів капіталу Н2 та Н3 на дуже високому рівні. Цей факт позитивно вливає на кредитний рейтинг Банку. 

Нормативи ліквідності АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за період з 01.01.2024 по 01.04.2024 року змінились наступним чином:

·      коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) зменшився на 5,76 п.п. до 223,69%;

·       норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 2,25 п.п. до 260,33%;

·      норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) зменшився на 42,46 п.п. до 163,31%. 

Таким чином, станом на 01.04.2024 року коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в 2,24 рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був в 2,60 рази більшим за встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) на 63,31 п.п. перевищував граничне значення.

Додатково Агентство зазначає, шо станом на 01.05.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) Банку становив 213,84%, LCRвв дорівнював 258,00%, а LCRів складав 129,40%. Отже, станом на початок травня 2024 року АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку з запасом перевищували встановлені НБУ нормативні значення. 

3. Прибуток АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за перший квартал 2024 року склав 47,338 млн грн, що на 78,21% менше ніж прибуток Банку за аналогічний період 2023 року.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства

«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

739 838

634 012

105 826

16,69%

Процентні витрати

442 401

394 744

47 657

12,07%

Чистий процентний дохід

297 437

239 268

58 169

24,31%

Комісійні доходи

44 535

54 930

-10 395

-18,92%

Комісійні витрати

28 788

22 959

5 829

25,39%

Чистий комісійний дохід

15 747

31 971

-16 224

-50,75%

Адміністративні та інші операційні витрати

225 558

173 779

51 779

29,80%

Прибуток

47 338

217 276

-169 938

-78,21%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» станом на та за період, що закінчився 31 березня 2024 р.

На прибуток Банку в аналізованому періоді, серед іншого, вплинуло істотне зростання в першому кварталі 2024 року обсягів відрахувань до резерву під очікувані кредитні збитки за фінансовими інструментами до рівня 110,823 млн грн, що пов'язано зі збільшенням кредитного портфеля та відрахуваннями в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за амортизованою собівартістю (45,606 млн грн, через збільшення валової балансової вартості боргових цінних паперів та зміною підходів до оцінки кредитного ризику за Державними борговими цінними паперами України), а також від’ємний результат від переоцінки справедливої вартості операцій своп процентної ставки на суму 77,615 млн грн. При цьому, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року збільшився на 24,31% до 297,437 млн грн, а чистий комісійний дохід знизився на 50,75% до 15,747 млн грн. 

Отже, в першому кварталі 2024 року АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» продовжив нарощувати активність на вітчизняному ринку банківських послуг: Банк на 14,64% збільшив обсяг кредитного портфеля і на 1,33% – кошти клієнтів. В травні 2024 року Банк приєднався до державної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», що передбачає отримання компенсації в розмірі 25% вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання і сприяє підтримці національного виробника.

В аналізованому періоді Банк продовжував підтримувати вагому частку ліквідних інструментів в портфелі активів, що є виправданим, зважаючи на наявні макроекономічні ризики. Зокрема, станом на 01.04.2024 р. 67,86% активів Банку були представлені ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП та державними борговими цінними паперами інших країн.

Станом на початок травня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на дуже високому рівні підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та нормативів ліквідності (NSFR, LCRвв і LCRів). За перший квартал 2024 року прибуток АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» склав 47,338 млн грн, що на 78,21% менше ніж прибуток Банку за перший квартал 2023 року. На обсяги прибутку Банку в аналізованому періоді негативно вплинуло істотне зростання відрахувань до резерву під очікувані кредитні збитки за фінансовими інструментами. При цьому, за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року Банк продемонстрував хороші темпи приросту процентних доходів (+16,69%) та чистого процентного доходу (+24,31%). 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела