Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлені рейтинги АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»


Изображение 1
26-06-2024

26 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575): 

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за національною шкалою оновлено на рівні uaAAA. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оновлено за національною шкалою на рівні uaK1. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaK1 характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.
  • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» оновлено на рівні ua1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг». 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, особливої та регулярної інформації Банку як емітента цінних паперів, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2024 року. 

1. Станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 ключові балансові показники АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» показали наступну динаміку:

·         Активи Банку виросли на 8,56% до 112,444 млрд грн;

·         Обсяг кредитів та авансів клієнтам знизився на 10,98% до 18,446 млрд грн;

·         Власний капітал виріс на 22,50% до 11,002 млрд грн;

·         Зобов’язання показали приріст на 7,23% до 101,442 млрд грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти банків

5 504

0,005%

5 197

0,01%

5,91%

Кошти клієнтів:

98 263 593

87,39%

90 042 077

86,93%

9,13%

   - кошти фізичних осіб

18 742 706

16,67%

17 862 770

17,25%

4,93%

   - кошти юридичних осіб

79 520 883

70,72%

72 179 307

69,69%

10,17%

Зобов’язання всього

101 442 123

90,22%

94 598 006

91,33%

7,23%

Статутний капітал банку

1 222 929

1,09%

1 222 929

1,18%

0,00%

Власний капітал всього

11 001 657

9,78%

8 981 278

8,67%

22,50%

Грошові кошти та їх еквіваленти

39 179 011

34,84%

31 119 123

30,04%

25,90%

Кредити та аванси банкам

40 014 862

35,59%

38 875 698

37,53%

2,93%

Кредити та аванси клієнтам

18 446 175

16,40%

20 722 239

20,01%

-10,98%

Інвестиції в цінні папери

13 130 698

11,68%

11 558 254

11,16%

13,60%

Основні засоби та нематеріальні активи

1 067 285

0,95%

1 113 802

1,08%

-4,18%

Активи всього:

112 443 780

100,00%

103 579 285

100,00%

8,56%

Джерело: Дані НБУ 

Обсяг коштів клієнтів Банку за перші три місяці 2024 року збільшився на 9,13% і склав 98,264 млрд грн. При цьому, кошти фізичних осіб в зобов’язаннях Банку виросли на 4,93%, а кошти юридичних осіб збільшились на 10,17%. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 в структурі фінансових ресурсів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» частка коштів фізичних осіб зменшилась на 0,58 п.п. до 16,67%, частка коштів юридичних осіб виросла на 1,03 п.п. до 70,72%, а частка коштів банків знизилась до 0,005%. 

Станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 у структурі активів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відбулись наступні зміни:

-      частка кредитів та авансів клієнтам зменшилась на 3,61 п.п. до 16,40%;

-      частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 4,80 п.п. до 34,84%;

-      частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 0,52 п.п. до 11,68%. При цьому, портфель інвестицій Банку в цінні папери станом на 01.04.2024 на 99,99% був сформований з інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме з ОВДП та з державних боргових цінних паперів інших країн;

-      частка кредитів та авансів банкам (які повністю складались з депозитних сертифікатів НБУ) знизилась на 1,94 п.п. до 35,59%. 

Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року 82,11% активів АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та державними борговими цінними паперами. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» продовжив нарощувати обсяг коштів клієнтів в пасивах (+9,13%) та збільшив до 82,11% частку ліквідних інструментів в активах. Агентство звертає увагу, що АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» вже кілька років є активним учасником державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». За даними Міністерства фінансів України, станом на 17 червня 2024 року АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» входив до ТОП-10 банків України за кількістю та обсягом виданих за цією програмою кредитів: всього Банк видав 1945 кредитів на суму 14,23 млрд грн. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» продовжує розвиток різноманітних програм кредитування, приділяючи особливу увагу аграрному сектору, преміум і Professionals сегментам та ІТ-клієнтам. Банк сьогодні є одним з лідерів ринку автомобільного кредитування, де посідає друге місце з часткою 27% за кількістю угод. У першому кварталі 2024 року Банк видав автокредитів на майже 0,6 млрд грн (+64% порівняно з першим кварталом 2023 року), а від початку війни – на 3 млрд грн.

Станом на березень 2024 року 45% кредитів юридичним особам були надані Банком у рамках цільових програм розподілу ризиків (Урядова програма з надання державних гарантій та спільні програми з ЄБРР і МФК). Співпраця з міжнародними фінансовими установами є одним з пріоритетних напрямів роботи з відновлення кредитного портфеля та участі у відбудові української економіки, а загальний обсяг спільних програм становить 140 млн євро.

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є соціально відповідальним банком: від початку війни Банк спрямував 142 млн грн на благодійність, багато допомагаючи саме медичним закладам. Зокрема, від початку війни Банк придбав 144 одиниці медичного обладнання для 20 лікарень України та 2 реанімобілі. Всі благодійні ініціативи реалізовані в рамках програми банку WeCare!.

Агентство нагадує, що в березні 2023 року АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» був включений НБУ до переліку системно важливих банків країни, а в лютому 2024 року підтвердив цей статус, що позитивно оцінюється Агентством, оскільки Банк досягнув таких масштабів роботи в Україні, які стали помітними на національному рівні, а його діяльність впливає на стабільність усієї вітчизняної банківської системи. 

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (Н1) за перший квартал 2024 року виріс на 9,43% і станом на 01.04.2024 склав 10,800 млрд грн, що істотно вище за встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (Н2) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 збільшився на 4,58 п.п. до 32,84%, що в 3,28 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення, а також було на 12,40 п.п. вище за середньо-ринковий рівень Н2.

Норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) за перші три місяці 2024 року виріс на 1,09 п.п. і склав 17,38%, що в 2,48 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 5,43 п.п. більшим за середній рівень Н3 по банківській системі України.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», млн грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі

банк

по системі

банк

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

10 800

258 341

9 869

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

32,84%

21,07%

28,26%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

17,38%

12,24%

16,29%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

378,25%

-

345,23%

 

Норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) *

>100%

-

825,34%

-

277,07%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRів) *

>100%

-

561,22%

-

297,03%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%**

17,28%

10,70%

15,53%

12,47%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

10,70%

63,13%

34,53%

 

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день. *- Значення LCR розраховані за формулою середньоарифметичної величини за останні 30 календарних днів

**для системно важливих банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20% 

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 Н1 Банку виріс до 11,481 млрд грн, Н2 дорівнював 30,60%, а Н3 становив 15,30%. Отже, станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» продовжував підтримувати хороший рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3). Також Агентство акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» дуже високого рівня зовнішньої підтримки, яку, за необхідності, може надати його акціонер – одна з найбільших європейських банківських груп Credit Agricole S.A. 

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (NSFR) виріс на 33,02 п.п. до 378,25%, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) збільшився на 548,27 п.п. і склав 825,34%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) виріс на 264,19 п.п. до 561,22%. Отже, станом на 01.04.2024 NSFR Банку був в 3,78 раза вищим за встановлене НБУ граничне значення, LCRвв Банку в 8,25 разів перевищував встановлене регулятором мінімальне значення, а норматив LCRів Банку був в 5,61 разів вищим за встановлений НБУ граничний рівень.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 NSFR Банку становив 364,27%, LCRвв дорівнював 570,67%, а LCRів складав 533,50%. 

Таким чином, станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ мінімально необхідні значення. 

3. За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року прибуток АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» виріс до 2,016 млрд грн, що на 1,913 млрд грн перевищило прибуток Банку за перший квартал 2023 року. На збільшення прибутку Банку в аналізованому періоді вплинуло зростання чистого процентного доходу (на 25,94% до 2,225 млрд грн), а також істотне скорочення відрахувань до резервів. При цьому, чистий комісійний дохід АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року зменшився на 13,68% до 171,759 млн грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат

АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

2 989 307

2 366 439

622 868

26,32%

Процентні витрати

764 331

599 689

164 642

27,45%

Чистий процентний дохід

2 224 976

1 766 750

458 226

25,94%

Комісійні доходи

275 067

262 556

12 511

4,77%

Комісійні витрати

103 308

63 587

39 721

62,47%

Чистий комісійний дохід

171 759

198 969

-27 210

-13,68%

Адміністративні та інші операційні витрати (непроцентні витрати)

655 500

598 030

57 470

9,61%

Прибуток/(збиток)

2 016 041

102 933

1 913 108

1858,60%

Джерело: Дані НБУ, Проміжна фінансова звітність АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за 3 місяці 2023 р. 

Агентство позитивно оцінює істотний приріст та вагомі обсяги чистого процентного доходу та прибутку АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в аналізованому періоді. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» продовжив нарощувати кошти клієнтів в ресурсній базі, збільшивши їх обсяг на 9,13%, а також збільшив обсяг ліквідних інструментів в активах до 82,11%. Станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» мав високий рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, і був дуже добре забезпечений ліквідністю. За підсумками першого кварталу 2024 року в порівнянні з першим кварталом 2023 року прибуток АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» виріс в 19,6 разів до 2,016 млрд грн, чистий процентний дохід збільшився на 25,94% до 2,224 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 13,68% до 171,759 млн грн. 

Агентство акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» дуже високого рівня зовнішньої підтримки, яку, за необхідності, може надати його акціонер – одна з найбільших європейських банківських груп Credit Agricole S.A., що входить до складу міжнародної фінансової групи – Credit Agricole Group. Так, за підсумками першого кварталу 2024 року чистий дохід (за виключенням неконтрольованої частки) Credit Agricole S.A. склав 1,933 млрд євро, а чистий дохід (за виключенням неконтрольованої частки) Credit Agricole Group – 2,383 млрд євро. 

Перелічені фактори дозволили Агентству оновити рейтинги АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на найвищому рівні. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг»

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела