Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


Изображение 1
25-06-2024

25 червня 2024 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, даними його статистичної звітності за січень-травень 2024 року, а також особливою інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 ключові балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували наступну динаміку:

  • активи зменшились на 6,03% до 19,106 млрд грн;
  • кредити та заборгованість клієнтів знизились на 9,60% до 682,898 млн грн;
  • зобов'язання скоротились на 7,00% до 18,489 млрд грн;
  • власний капітал виріс на 36,80% і склав 616,938 млн грн.  

За перший квартал 2024 року обсяг коштів клієнтів в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшився на 7,37% і станом на 01.04.2024 склав 18,036 млрд грн. При цьому, частка коштів фізичних осіб в пасивах Банку виросла на 5,09 п.п. до 37,69%, а частка коштів юридичних осіб знизилась на 6,49 п.п. до 56,71%.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти клієнтів, в тому числі:

18 036 403

94,40%

19 472 111

95,77%

-7,37%

-       кошти юридичних осіб

10 835 505

56,71%

12 843 750

63,17%

-15,64%

-       кошти фізичних осіб

7 200 898

37,69%

6 628 361

32,60%

8,64%

Зобов’язання всього:

18 489 114

96,77%

19 881 003

97,78%

-7,00%

Статутний капітал банку

284 540

1,49%

284 540

1,40%

0,00%

Власний капітал всього:

616 938

3,23%

450 965

2,22%

36,80%

Грошові кошти та їх еквіваленти

13 002 271

68,05%

14 249 771

70,09%

-8,75%

Кредити та заборгованість клієнтів

682 898

3,57%

755 448

3,72%

-9,60%

Інвестиції в цінні папери

4 540 392

23,76%

4 526 420

22,26%

0,31%

Основні засоби та нематеріальні активи

444 624

2,33%

379 943

1,87%

17,02%

Активи всього:

19 106 052

100,00%

20 331 968

100,00%

-6,03%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за тримісячний період, що завершився 31 березня 2024 року 

Станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 структура активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» змінилась наступним чином:

·         частка кредитного портфеля зменшилась на 0,15 п.п. до 3,57 п.п.;

·         частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 2,04 п.п. до 68,05%;

·         частка інвестицій в цінні папери виросла на 1,50 п.п. до 23,76%. При цьому, станом на початок другого кварталу 2024 року портфель цінних паперів Банку був сформований виключно з ОВДП, тобто з ліквідних інструментів, які характеризуються мінімальним ступенем кредитного ризику. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року відбулось коригування показників діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК». При цьому, Банк істотно збільшив обсяг власного капіталу (+36,80%), проводив заходи, спрямовані на залучення коштів клієнтів та продовжив підтримувати високий рівень ліквідності. Зокрема, в структурі активів Банку станом на 01.04.2024 року питома вага ліквідних інструментів (грошових коштів та їх еквівалентів і ОВДП) становила 91,81%. Агентство зазначає, що попри триваючу повномасштабну агресію рф, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжує розвиватись і нарощувати мережу відділень в Україні: станом на 01.04.2024 регіональна мережа ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була представлена головним офісом та 156 відділеннями.

РА «Стандарт-Рейтинг» високо оцінює активну позицію ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» щодо надання допомоги Збройним силам України, яку Банк зайняв з перших днів військового вторгнення росії. Банк неодноразово перерахував семизначні суми на придбання різних видів дронів для ЗСУ, закуповував різні матеріальні цінності та передавав військовим частинам в якості безоплатної благодійної допомоги. Зокрема, в першому кварталі 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» передав до ЗСУ 167 дронів різної модифікації та інше обладнання, а в травні 2024 року вже вкотре спрямував семизначну суму на виробництво бойових наземних роботів для ЗСУ. 

2. За перший квартал 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 2,11% і станом на 01.04.2024 склав 537,911 млн грн, що в 2,69 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 виріс на 1,06 п.п. до 21,09%, що в 2,11 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також на 0,65 п.п. було вище за середньо-ринковий рівень Н2. Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж періоду з 01.01.2024 по 01.04.2024 знизився на 2,69 п.п. і склав 10,93%, що на 3,93 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 1,02 п.п. менше ніж середній рівень Н3 по банківській системі України.

Таблиця 2

Основні нормативи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

537 911

258 341

526 778

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

21,09%

21,07%

20,03%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

10,93%

12,24%

13,62%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

797,38%

-

905,33%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

375,74%

-

342,30%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

701,94%

-

512,54%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,28%

19,76%

15,53%

19,27%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

47,62%

63,13%

58,29%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс до 590,729 млн грн, Н2 Банку дорівнював до 14,82%, а Н3 становив 7,68%. Отже, впродовж всього періоду аналізу і станом на початок червня 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на високому рівні, з запасом до встановлених НБУ нормативних значень, що позитивно вливає на кредитний рейтинг Банку. 

За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 нормативи ліквідності Банку змінились наступним чином:

·         коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) зменшився на 107,95 п.п. до 797,38%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 33,44 п.п. і склав 375,74%;

·         норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 189,40 п.п. до 701,94%.

Таким чином, станом на 01.04.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в 7,97 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) був в 3,76 раза вищим за встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (LCRів) був у 7,02 раза вищим за встановлений НБУ граничний рівень.

Додатково Агентство зазначає, що станом на початок червня 2024 року коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) Банку становив 620,14%, норматив LCRвв виріс до 461,72%, а LCRів дорівнював 677,32%. 

Отже, впродовж аналізованого періоду і станом на початок червня 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в кілька разів перевищували нормативні значення. 

3. За підсумками першого кварталу 2024 року прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» склав 168,482 млн грн, що в 7,54 раза перевищило прибуток за перший квартал 2023 року. На зростання прибутку Банку в аналізованому періоді вплинули: істотний приріст ключових статей його доходів, суттєве збільшення (на 73,15% до 82,102 млн грн) чистого прибутку від операцій з іноземною валютою, а також зменшення витрат на формування резервів під знецінення корисності фінансових активів.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

726 372

360 901

365 471

101,27%

Процентні витрати

403 381

240 548

162 833

67,69%

Чистий процентний дохід

322 991

120 353

202 638

168,37%

Комісійні доходи

211 059

170 629

40 430

23,69%

Комісійні витрати

35 870

24 518

11 352

46,30%

Чистий комісійний дохід

175 189

146 111

29 078

19,90%

Адміністративні та інші операційні витрати

399 771

271 972

127 799

46,99%

Прибуток

168 482

22 356

146 126

653,63%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за тримісячний період, що завершився 31 березня 2024 року 

Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року виріс в 2,68 раза до 322,991 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 19,90% до 175,189 млн грн. Комісійні та торгові доходи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» істотно виросли, в тому числі, за рахунок «трансакційної» бізнес-моделі Банку, наявності розгалуженої мережі відділень та власної служби інкасації, що забезпечувала якісний готівковий обіг. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рахунок прибуткової діяльності і зростання обсягу нерозподіленого прибутку істотно наростив обсяг власного капіталу (+36,80%). Банк продовжував підтримувати дуже високу частку в структурі своїх активів ліквідних інструментів з мінімальним кредитним ризиком: на рівні 91,81% станом на 01.04.2024.

Станом на початок червня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та підтримував вагомий запас за нормативами ліквідності LCRвв, LCRів та NSFR.

В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК показали істотне зростання: за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року прибуток Банку виріс в 7,54 раза, чистий процентний дохід – в 2,68 раза, а чистий комісійний дохід збільшився на 19,90%.

 Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами Ми будуємо довгострокові відносини із своїми клієнтами
Борис РАФАЛОВИЧ , заступник Голови Правління COMINBANK На даний момент у Комінбанку працює акція Дохід... Далее
Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее

Архив раздела